Google

Translate blog

onsdag 29 januari 2014

Är du från vettet Tobias Billström?! Verkligheten finns utanför ditt kontor, besök den!Våra svenska soldater i Afghanistan har utan tvekan gjort ett bra arbete. Men för att kunnat göra detta har de behövt tolkar på plats för att göra sig förstådda och säkert har dessas arbete i några fall räddat soldaterna från missuppfattningar som kunnat riskera deras liv.

Självklart har dessa tolkar inte setts med blida ögon av motståndet i landet och säkert har även hot riktats mot dem.

Men de har skyddats av våra styrkor där.
Nu ska dessa soldater hem, självklart måste Sverige då ta hand om dem som på plats hjälpt och kanske i många fall fått missuppfattningar klargjorda och då räddat liv på svenska soldater.

Det är egentligen en självklarhet att de tolkar som hjälpt våra soldater då riskerar sina liv. Hämnden mot de som hjälpte FN soldater kan komma och drabba tolkarna. Därför hjälper alla stater de som hjälper deras landsmän och under krigstillstånd alla som hjälpt ett lands soldater.

Men i Sverige sitter en konstig migrationsminister vid namn Tobias Billström (M) vilken inte förstår vad en insats i ett annat land innebär för faror och skydd.
Läs och förskräcks över dennes tokuttalande i en orolig värld där människor riskerat sina liv för våra svenska soldater och nu riskerar att arkebuseras när svenskarna reser hem!

Citat: Billström skriver: ”Ibland har det till och med förekommit påståenden om att tolkarna skulle ha varit ’mer värda’ att få asyl på grund av sina insatser, vilket ju är en vantolkning av vad asyl innebär – ett behov av skydd, inte en belöning för väl utfört arbete.” Slut citat.

Det finns inget annat att säga än att utropa en skarp uppmaning till Tobias Billström att omedelbart avgå! Denne verklighetsfrämmande person ska inte störta Sveriges försvar och svenskt förtroende till noll i omvärlden.