Google

Translate blog

fredag 31 januari 2014

Fredrik Reinfeldt mässar vidare på hur duktigt han segregerat svenska folket och utropar ”vi har fått det lönsamt att arbeta”. Var det inte lönsamt förr?Några svar på frågor där Fredrik Reinfeldt besvarar enligt iskallt beräknande och inte döljer sin omänskliga ideologi.

Citat: Jobben är valets viktigaste fråga. Vilket är ditt mest effektiva förslag för att öka sysselsättningen?

– Det mest jobbskapande som vi har gjort är att se till att det lönar sig bättre att arbeta. Drivkrafter för jobb är väldigt viktigt.

Arbetslösheten är i dag högre än när ni tillträdde trots löftet om minskat utanförskap. Vad är din förklaring?

– Utanförskapet har minskat och sysselsättningen har ökat. Innebörden av ordet arbetslöshet är andelen av arbetskraften som ännu inte fått jobb. Slut citat.
Han menar jobbskatteavdragen vilka segregerat svenska folket ekonomiskt i de med och de utan arbete.

Arbetslösas arbetslöshetsförsäkring har legat still i kronor räknat sedan 2002 minus 15 % och årlig inflation för de som mest är i behov av denna, de långtidsarbetslösa.
De med arbete har hittills fått fem jobbskatteavdrag plus årliga avtalshöjningar av sin lön.

Detta ser Fredrik Reinfeldt som drivkraft för att arbeta. Inte tror jag att de med arbete arbetar än mer om de kan för att tjäna än mer, utan de bör istället arbeta mindre då de deras köpkraft ökat.

Arbetsgivare anställer inte heller fler för att arbetstagarna får jobbskatteavdrag.
Nej, det enda som hänt är att arbetslösa skiter i att söka mer jobb än de tvingas till för att det ska se bra ut numera, när de tvingas sända in aktivitetsrapport varje månad på detta.

I övrigt utbreder sig apatin då ekonomin hela tiden försämras. Resultat: fler o fler hamnar i fas 3 och samvetslösa anordnares förvaring som ett penningobjekt för dessa.
Ju mindre förvaringsplatsen kostar desto mer blir det över av det bidrag som anordnaren får per fas 3are på 5000 kr skattefritt per månad.

Fredrik Reinfeldts dårpippi på vad utanförskap är har jag tagit upp flera gånger. Men för ev. nya läsare kan jag åter berätta att utanförskap ser denne som de som ännu inte är arbetssökande eller har arbete.

Själv ser jag utanförskap när människor får det allt sämre ekonomiskt genom dagens a-kassa, försörjningsstöd eller att utförsäkras från sjukpenningen för att bli socialbidragstagare.