Google

Translate blog

söndag 2 februari 2014

Annie Lööf vill trycka ner arbetssökande ekonomiskt och socialt än mer efter 2014 om Centerpartiet sitter kvar.Citat: Om alliansen vinner valet vill hon bli arbetsmarknadsminister och ytterligare sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, säger hon.

Därefter avfärdar hon ekonomisk forskning som visar att sänkt arbetsgivaravgift knappt har skapat några jobb alls och hänvisar i stället till egna möten med företagare som säger motsatsen, trots att den enda företagaren hon pekar ut i verkligheten har MINSKAT sin arbetsstyrka. Slut citat.

Kan denne arbetsgivare vara någon i hennes bekantskapskrets, vilkens ord hon ser som mer värda än ekonomisk forskning?

Troligen kan det vara så. I vilket fall som helst ser hon denne företagare som viktigare att lyssna på än seriös forskning .

Utifrån detta önskar hon sänka skatterna ännu mer!

Troligen jobbskatteavdragen, vilka hon likt övriga alliansen försökt inbilla svenska folket skapat nya arbetstillfällen. Hur är dock aldrig redovisat.

Men troligen är det en bekantskap inom företagarvärlden även här som fått Annie Lööf att tro detta. Kanske samma företagare som hon hänvisat till i citatet. Kanske en släkting eller annan bekant i hemtrakten där hon växt upp och vilkens ord hon har som ledord som nästa arbetsmarknadsminister.

Men vill svenska folket ha Annie Lööf som arbetsmarknadsminister?!