Google

Translate blog

tisdag 4 februari 2014

Avreglering av bilprovningen ytterligare en ideologisk dumhet av alliansen. Avreglering är ideologi av idioti.


 
 
Inte har heller denna avreglering gett fler arbeten. Det finns ett begränsat antal bilar som ska besiktigas och Svensk bilprovning hann med detta varje år.

Inte har priset för besiktningen minskat när privata aktörer kom till.

Citat: Sedan avregleringen av bilbesiktningsmarknaden har stationerna blivit fler, priserna högre och bilägarna förvirrade över hur de ska boka besiktningen. Slut citat.

Ja, vi känner igen förvirringen, samma förvirring som när apoteksmonopolet försvann. Högre priser och svårare att få tag i medicin.

Men som allt i alliansens politik finns få logiska ändringar av rådande förhållanden, enbart en ideologi av idioti där svenska folket ska segregeras ekonomiskt utefter normerna jobb eller inte jobb, sjuk eller frisk.

Plus avreglering av allt som är statligt och välfungerande och lönande.

Lönande för staten så svenska folket får en inkomst där vi kan fördela inkomsten till alla behövande och inte som nu, till de ickebehövande och låna för detta!

Ja, ni förstår nog att det senaste ofoget i den riktingen är det femte jobbskatteavdraget.