Google

Translate blog

torsdag 6 februari 2014

Arbetsförmedlingen ska inte förmedla arbete enligt alliansens ”arbetslinje” utan istället kontrollera arbetslösas jobbsökeriaktiviteter. I fas 3 ökar antalet ungdomar!


 

Citat: Fas 3 ökar snabbt. Antalet deltagare passerade 35 000 i december. Det är en ökning med fem procent på ett år. Allra snabbast ökar antalet ungdomar under 25 år. 585 ungdomar var inskrivna i fas 3 i december – en ökning med 70 procent på ett år. Slut citat.

Detta bevisar vad som händer när en fungerande arbetsförmedling omformas till ett kontrollorgan av arbetslösas arbetssökeri istället för att skapa kontakter och förmedla arbeten.

Likväl ser alliansen detta som en lyckad arbetsmarknadspolitik.

Hur de kan göra det är en gåta som framtida samhällsforskare kommer att teoretisera om i rapport efter rapport, när väl alliansens politik av idag blir historia.

Vad var det i tiden som gjorde att alliansen fick makten? Detta kommer att bli en fråga som förhoppningsvis löses då.

En andra är varför tillät svenska folket att samhället uppdelades i ett ”vi och dom” samhälle, där sjuka och arbetslösa fick segregeras ekonomiskt, år för år, utan att svenska folket reagerade!?

Tredje frågans lösning kommer att kretsa kring om jobbskatteavdragen var en muta till de med arbete för att alliansen skulle få fortsatt mandat att omforma samhället i en konservativ riktning.