Google

Translate blog

fredag 7 februari 2014

Uthyrningsföretagen med Proffice i spetsen visar sin agenda och behandling av sin uthyrda personal.Citat: Proffice i Göteborgsregionen har i flera år tagit lön av anställda för att samla till deras egen garantilön. Sammanlagt handlar det om miljontals kronor och facket stämmer nu bolaget för kollektivavtalsbrott. Slut citat.

Detta är en förändring av en fungerande arbetsmarknad, förändringen när uthyrningsföretag blev lagliga. Fördel för företag, nu kan man slippa ha en övertalig styrka anställd så sjukfrånvaro m.m. kan ersättas.

Numera hyr man in personal kortare eller längre tid. Att detta ska ge lön åt både de inhyrda - som hoppas jag har avtalsenlig lön - och uthyrningsfirman, ser ut att vara lönande för båda parter. Förutom otrygga arbetsplaster och tider för personalen som hyrs in och som ofta får ta skitjobben på den plats de kommer till och inte har så mycket att säga till om då de oftast inte är med i samma fack som på arbetsplatsen de hyrs in på.

Otrygga anställningar, otrygga arbeten och nya arbetskamrater ofta ger ingen trygghet.

Och utöver det blir man mer eller mindre förundrad när man läser ovanstående där citatet är taget. Konfiskering av arbetarens lön!

Kanske detta är framtiden för de som arbetar för Proffice och andra uthyrningsföretag. Citat: Darko Davidovic tycker att det är upprörande att ett så stort bemanningsföretag som Proffice inte tydligt visar vägen för de mindre.

– Egentligen ska alla som börjar arbeta för Proffice ta ett banklån innan de börjar jobba så att de hela tiden kan ta pengar av sig själva. Det är samma sak. Slut citat.