Google

Translate blog

lördag 8 februari 2014

Elisabeth Svantesson förstår inte vad utanförskap är utan ser det som en som inte söker arbete.
Citat: Ett kvitto på att vår politik gett resultat är att sysselsättningen ökat med 200 000 personer sedan 2006 och att utanförskapet minskat med lika mycket. Detta trots att vi är inne på sjätte året av en lågkonjunktur. Få andra länder i Europa kan uppvisa lika starka jobbsiffror. Slut citat.

Arbetslösheten är rekordstor. De i fas 3 ökar månad för månad. Många av dem var arbetslösa redan 2006. Likväl påstår denna kvinna - med titeln ”arbetsmarknadsminister” - att utanförskapet minskat!

Utanförskapet, min kära Svantesson, är störst och i första hand bland de långtidsarbetslösa eller de ni kastat ur sjukförsäkringen, och där många då sett som sista utvägen i sina smärtor att ta sitt liv!

Visst har fler arbeten kommit till.  Det gör det i alla länder o kulturer över tid. Men samtidigt önskar en växande befolkning arbete, vilket gör att arbetslösheten likväl har ökat.

Det vet du! Men utanförskap i mantrat ”arbetslinjen” vet du och bör öppet uttala, det tolkar du och alliansen med att den som nu utförsäkrats från sjukpenningssystemet och istället placeras som jobbsökare, ses som en person som ”brutit” utanförskapet.

Att söka arbete är inte att ha brutet utanförskapet, Svantesson. Istället ska långtidsarbetslöshet - den ni vägrar se och där personer ska tjänas pengar på av anordnare av fas 3 - ses som utanförskap. Lika väl som utförsäkrade.

Utanförskapande är även ekonomisk segregering vilket ni sysslat med sedan 2006. Detta gör ni med jobbskatteavdrag och vägran att höja ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen.

En försäkring färre o färre får och där ersättningen legat still i kronor räknat sedan 2002. Ingen höjning sedan dess, inte ens inflationsskydd finns i denna försäkring.  Istället har ni sänkt ersättningen från försäkringen med 15 % för de som mest behöver pengar, de långtidsarbetslösa.

Skattetrycket på ersättningen ligger även på samma nivå som 2006 om inte kommunen de som har ersättning lever i har sänkt kommunalskatten.

Detta är utanförskap!

Skäms Elisabeth Svantesson, för dina tricks att dölja och försköna verkligheten!

Hur tror du själv du skulle känna dig om du var i fas 3 under alliansens politik!?