Google

Translate blog

söndag 9 februari 2014

Kan en aha upplevelse ha ändrat dumheterna med aktivitetsrapportering av arbetssökande och gjort att man nu ser idiotin? Inga straff för den som inte sänder in rapporten om denne är fas 3 are.Arbetslösa ska sända in rapporter på jobbsökeri varje månad sedan september. Det har varit kaos med rapporteringen och den civila lydnaden har gjort att många inte sänt in rapporter. Detta kan få till följd att det inbyggda bestraffningssystemet i detta får kommuner att bli skyldiga att betala ut socialbidrag till de som då riskerar mista sin usla a-kassa. De som redan har socialbidrag riskerar bli uteliggare.

Nu ska även ungdomar och fas 3are från och med februari sända in rapporter. Men nu har bestraffningssystemet för dessa nya grupper lagts på is.

Citat: Den 1 september infördes en femgradig straffskala för arbetslösa med ersättning från a-kassan. I vår skulle riksdagen besluta om en likadan straffskala för arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa.

Nu läggs förslaget på is. – Troligtvis kommer det ingen proposition i vår. Frågan bereds vidare i regeringskansliet, säger Fredrik Östbom (M), stabschef på arbetsmarknadsdepartementet.

Beror det på att Arbetsförmedlingen har så svårt att få in aktivitetsrapporter från arbetslösa med ersättning från a-kassan?

– Jag kan inte gå in på vad som ligger bakom.

Förslaget om att låta sanktionstrappan omfatta fler arbetslösa verkar bli liggande i någon byrålåda hos regeringen. Nu kan förslaget läggas fram tidigast i höst. Innan dess är det val till en ny riksdag. Slut citat.
Vad som fått alliansen att tills vidare lägga det på is skulle vara spännande att veta. Men nu kan dessa grupper koncentrera sig på att söka arbeten istället och deras arbetsförmedlare får möjlighet att skapa kontakter och hjälpa dessa ungdomar och fas 3are att hitta arbetsgivare. Istället för att kontrollera deras aktivitetsrapporter, vilka är totalt meningslösa, då det är möjligt att skriva in hur mycket sökta jobb som helst på dessa utan att bevisligen ha sökt ett enda. Men ska eller kan nu dessa grupper sluta eller inte börja med att sända rapporter? Om detta sägs inget. Rena rama Moment 22 är det inom arbetsmarknadspolitike