Google

Translate blog

måndag 10 februari 2014

Fas 3are vår tids dårskap av behandling av långtidsarbetslösa. Alliansens lösning är bidrag, bidrag och åter bidrag till moderna tiders hemliga slavägare.Citat: Det trixas friskt med siffrorna i takt med hur politikerna, som en gång knåpade ihop uttrycket, väljer att tolka be­greppet.

Men en sak står klar. Det obestridliga utanförskapet, när människor tvingas till socialbidrag, har ökat under alliansens styre. Slut citat.

Fler och fler utförsäkras ur sjukförsäkringen och förtidspension och blir socialbidragstagare.

Fler o fler hamnar i fas 3 och blir utan a-kassa och hamnar i socialbidragstagande.

Fler och fler klarar inte av att leva på en för varje år försämrad a-kassa och blir socialbidragsberoende.

På arbetsmarknaden betalas arbetsgivare med bidrag för att lockas anställa, då kallat stöd istället, men likväl är det bidrag. Men få arbetsgivare som är seriösa och inte lycksökare önskar anställa för bidrag. Enbart anordnare av fas 3 platser ser detta som en bra inkomstkälla.

Men inte vem som helst önskar bli fas 3 anordnare. Privata anordnare är hemliga. Detta för att de kan ses som moderna slavägare och kan ses som kufiska av samhället.