Google

Translate blog

onsdag 12 februari 2014

Nu börjar även Svenskt näringsliv tröttna på den arbetsförmedling som alliansen har skapat.




Citat: Svenskt Näringsliv har satt ihop en rad förslag som de anser att direktiven till en utredning av Arbetsförmedlingen ska innehålla och som samtliga arbetsgivarförbund inom organisationen står bakom.

I första punkten pekar man på vikten av välfungerande arbetsgivarkontakter. Något som Arbetsförmedlingen själva länge hävdat att de jobbar väldigt mycket med. Men som enligt Carina Lindfelt inte fungerar. I oktober förra året visade Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät att endast 48 procent av organisationens medlemsföretag använder myndigheten i sin rekrytering.

--- –Ska man få matchningen att fungera måste förmedlare ha en väldigt god kontakt med det lokala näringslivet. På vissa ställen fungerar det bra. Men nyligen var jag på vårt regionkontor i Gävle. Av 30 företagare som jag träffade där var det bara tre som hade kontakt med Arbetsförmedlingen.

Vidare vill Svenskt Näringsliv se en förenkling av de arbetsmarknadspolitiska stöd som finns. Man anser att det helt enkelt finns för många olika stödformer idag och ifrågasätter hur arbetsförmedlare ska kunna hålla koll på dem. Slut citat.

Visst har Svenskt näringsliv rätt i att kritisera arbetsförmedlingens sätt att arbeta idag. Men vad de inte tar fram är att förmedlingen arbetar utefter de riktlinjer alliansen bestämt. Prioritering av att kontrollera att arbetslösa söker arbete själva, utan mening i de flesta fall. Prioritera att arbetslösa själva ansvarar för sin arbetslöshet. Prioritera att inte skapa kontakter på arbetsmarknaden då tiden inte räcker till därför att prioritering kontroll av arbetslösas jobbsökeri ska gå i första hand.

Om någon enstaka arbetslös får erbjudande om en anställning kommer omedelbart en arbetsförmedlare att erbjuda denne arbetsgivare någon form av anställningsstöd. Det har ingen betydelse om anställningen skulle blivit av ändå, stödet ska försöka säljas in iallafall. Anledningen är att det blir en fjäder i hatten för den förmedlare som lyckas få till att en arbetslös får arbete med stöd.

Om anställningen kommit till stånd utan att arbetsförmedlaren lagt sig i skulle inte arbetsförmedlaren setts sköta sitt arbete. Ju fler stöd denne lyckas dela ut desto bättre siffror för arbetsförmedlingens betydelse. Stöd överallt - inga jobb till arbetslösa  utan stöd är prioriteras.

Snurrigt och konstigt men helt naturligt i dagens Sverige och i alliansens styrning av arbetsmarknaden.

Stöd, stöd och åter stöd till företagare ska delas ut medan så lite stöd som möjligt ska delas ut till de arbetslösa. Stöd är samma sak som bidrag.

Men till företagare ska man använda ordet ”stöd” och till a-kassemottagare ska man använda det som har blivit det skambelagda ordet ”bidrag”.

Och alliansen kan ta en svängom och sjunga ”arbetslinjens” lov och slå klackarna i taket betydelsen av arbetslinjen är att skapa fler arbetssökande.