Google

Translate blog

lördag 15 februari 2014

Reinfeldts och moderaternas kamp för att skpa en låglöneklass fortsätter målet snart här. Fas 3 och usel a-kassa verktygen.Citat: för individer i vanliga arbetsmarknadspolitiska program ser det annorlunda ut. Den genomsnittliga ersättningen i form av aktivitetsstöd har fallit kraftigt, om man tar hänsyn till inflationen. Men det är inte bara själva ersättningen som blivit mindre generös. Kostnaderna för programinsatserna har också minskat.

--- – Billiga insatser har expanderats, medan man dragit ner på dyrare insatser som arbetsmarknadsutbildning. Innehållet har monterats ned och blivit allt mindre kompetenshöjande. --- Förra året var i genomsnitt nära 320 000 personer varje månad föremål för en arbetsmarknadspolitisk insats, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. De nuvarande nivåerna överstiger de som uppmättes i mitten av krisens 90-tal.  Slut citat.

Kostnaderna för en misslyckad och dyr arbetsmarknadspolitik ses mer o mer. Men besparingarna på de långtidsarbetslösa ses även mer. Tänk på att a-kassan legat still i kronor räknat sedan 2002. Det enda som skett är att den sänkts med 15 % för de mest behövande, de långtidsarbetslösa. Dessa får dock arbeta utan lön numera i fas 3 eller ge en inkomst som förvaringsobjekt hos någon anordnare som tar emot en flock av dessa människor för 5000 kr månaden i bidrag - skattefritt - per styck.

Fas 3 som skulle tagits bort efter riksdagsbeslutet 2011 ligger kvar men har fått namnet ”sysselsättningsfasen” numera. En förändring alliansen såg som att ha ”tagit bort” fas 3 och därmed följt riksdagsbeslutet.

Vad jag tycker är att det är falsk marknadsföring! Utöver det godtogs arbetsmarknadsutbildning för fas 3are. Men nu ska ingen fas 3are efter årsskiftet få denna utbildning för att få möjlighet till arbete igen, om inte en arbetsgivare garanterar arbete efter utbildningen. Och hur många gör detta?

Från årsskiftet har även reglerna för nystartsjobb ändrats. Kanske några få har fått jobb med de gamla reglerna men ändå. Förra året kunde alla långtidsarbetslösa få nystartsjobb om de varit arbetslösa minst 6 månader och var över 55 år. Nu är det ändrat till minst 12 månaders arbetslöshet.

Färre o färre får därmed en chans till arbete. Men det ingår säkert i alliansens politik i skapandet av ett låglönesamhälle.

Vad säger då Fredrik Reinfeldt? Ja, nyligen var han positiv att vi får fler o fler invandrare så det blir fler arbetssökande. Ju fler arbetssökande och desto högre arbetslöshet desto lägre löner tar människor för att arbeta.

I detta ingår det löfte jag beskrev för ett tag sedan då Anders Borg uttalade att inga höjningar kommer de närmsta 4 åren för arbetslöshetsersättningen.

Den ska fortsätta försämras…

 Citat: Han framhåller i stället att tillskottet av befolkning utifrån har varit till nytta för Sverige, särskilt som det till stor del rör sig om personer i yrkesaktiv ålder. Även om det tar tid att lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden, så har invandringen i längden lönat sig, anser Fredrik Reinfeldt. Slut citat.