Google

Translate blog

torsdag 20 februari 2014

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg är personer som bedömer andra utifrån hur de själva reagerar på pengar. Pengar styr allt i deras värld.
Citat: Anders Borg och Fredrik Reinfeldt --- Enligt dem skulle en bra a-kassa ge en dubbel kostnad. Först ökar statens utgifter och sedan ­leder det till ökad arbetslöshet.

Försämringar däremot, skulle leda Sverige ut ur massarbetslösheten. Genom höjda avgifter, sänkta nivåer och tuffare krav för att få ersättning skulle fler börja jobba. Sådan var tanken. Slut citat.

Hur det blev vet vi nu. Massarbetslöshet och apatiska människor i fas 3. Herrarna ovan bedömer samhället utifrån sin egen trånga världsbild där kontakter gör att alla som vill arbeta kan få ett arbete, om de frågar sina kontakter.

Därför ser de inte arbetsförmedlingen som en förmedlande länk för kontakter då de ser alla som personer med kontakter de kan använda för att få ett arbete. Istället har de gett arbetsförmedlingen uppdraget att kontrollera att arbetssökande söker arbete, då de är övertygade om att ifall arbetslösa söker arbete så får de ett arbete genom sitt kontaktnät som de själva skulle kunna vid en ev. arbetslöshet.

Men de ser även människor som slöa och för att människor inte ska kunna slöa och leva av a-kassa har de sänkt denna och sänker denna kontinuerligt genom inflationen. Då tror de att människor använder sina kontakter och får ett arbete.

Men arbetslösa är utanför socialgrupp 1-2 människor. De är utan kontakter på arbetsmarknaden, därför är de arbetslösa!

Att då låta a-kassan ligga still sedan 2002 och dessutom sänka den för de långtidsarbetslösa med 15 % och låta inflationen år för år göra resten av ekonomisk misär för dessa är enbart av ondo för samhället.

Så går det när man låter människor utan erfarenhet av arbetslöshet styra ett land. Fördomsspridning och utanförskapande med medföljande segregation och minskat arbetstagande blir resultatet.