Google

Translate blog

fredag 21 februari 2014

Ytterligare en moderat som skor sig själv och så ska Fredrik Reinfeldts son genom sina kontakter lyftas fram. Högerpolitik i verkliga livet. Kontakter.
Per Nilsson är kommunikations- och opinionschef för Moderaterna och har använt en lägenhet han äger att hyra ut med ockerhyra.  --- Hyran är 23 280 kronor i månaden - eller 6 119 kronor per vecka.

- Det låter djävulskt dyrt, helt absurt, kommenterar Anna Wennerstrand vid Hyresgästföreningen. Slut citat.

Här ser vi ännu ett tecken på penninghungern hos moderaterna. Att sko sig själva på bekostnad av andra vilket ligger i hela ideologin hos moderaterna och visar sig i att de nu infört ett femte jobbskatteavdrag - med lånade pengar!

Hur många regeringar har lånat för att sänka skatten och samtidigt ekonomiskt ruinera de fattiga och utsatta (arbetslösa o sjuka) i en demokrati?  

Samtidigt som vård, skola och omsorg har hårda besparingskrav och fungerar allt sämre och utöver det sorterar ut de sämst ekonomiskt ställda i sjukhusköerna, sorterar skolelever i bättre och sämre skolor mm. Utöver det betalar de stora summor till riskkapitalfirmor som lever på att spara in på vård o omsorg och tar pengarna i egna fickor.

Detta var något av alliansens ”arbetslinje” och skymfen som innefattar detta mantra.

Som jag sagt tidigare är det kontaktlösheten som gör att arbetssökande inte får arbete utan istället sätts i fas 3 för användning som ekonomisk källa för skrupelfria fas 3 anordnare, vilka utöver arbetskraften får 5000 kr i skattefritt bidrag för varje fas 3are de låser in!

Den som har kontakter kan komma hur långt som helst om det är rätt kontakter. Är man även född i en familj med makt får man gräddfil in i maktens boningar . Fredrik Reinfeldts son är ett aktuellt exempel.


Citat: Anledningen är att Fredrik Reinfeldts son lyfts inför morgondagens nomineringsstämma.

– Det är nästan som i Nordkorea, säger en anonym moderatpolitiker i Solna

--- Fredrik Reinfeldts 20-årige son Gustaf står på plats 11 i den nomineringslista som Moderaterna tagit fram inför valet till kommunfullmäktige.

--- – Det finns inget som motiverar hans plats bortsett från namnet. Han har inte deltagit i partiarbetet i någon större omfattning, säger Mikael Ronsjö, 58, som petats från valbar plats, till tidningen Slut citat.

Ytterligare för att bekräfta ovanstående gick att läsa dagen efter, nu hade han nomineringsplats fem.

Citat: Utan lokalpolitisk erfarenhet hamnade Gustaf Reinfeldt, 20, på femte plats i försöksnomineringen. Nu får urvalsprocessen kritik. Slut citat.

Tror någon att han kommit in på nomineringslistan överhuvudtaget om han inte varit son till statsministern? Jag är övertygad om att så inte skett. Hade han varit arbetslös och moderat från en arbetsfamilj hade han aldrig kommit längre än till att bli en medlem inget annat.

Kontakter är viktigast i alla sammanhang för att få ett arbete. Likväl har kontaktskapandet på arbetsförmedlingen - med syfte att hjälpa arbetslösa - fått ge vika för kontrollverksamhet av kontaktlösa arbetslösas arbetssökeri!