Google

Translate blog

lördag 22 februari 2014

Skattesänkare Borg har likt alliansens övriga politik misslyckats totalt. Undantaget är bara arr de skrikit arbetslinjen i alla sammanhang och segregerat arbetssökande och sjuka ekonomiskt.


 

Citat: Skattesänkningarna har inte gett jobb. Arbetslösheten är högre än när regeringen tillträdde. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under regeringens tid vid makten. Och ungdomsarbetslösheten är högre än i många jämförbara länder. --- Det nymoderata projektet har havererat på alla fronter - jobben, välfärden och ansvaret. Hur kunde det gå så snett?

Sanningen är att den nymoderata politiken var ett luftslott. Politiken byggde på en önskedröm - att skattesänkningar är lösningen på alla problem.

---- Regeringen övertog ett överskott i de offentliga finanserna på 65 miljarder kronor. I år väntas i stället ett underskott om 87 miljarder kronor. Därmed förutses regeringen låna 240 miljoner kronor om dagen för att finansiera sin politik. Det är inte att ta ansvar. Slut citat.

Vad som utmärker den usla politiken är att jobbskatteavdrag fått svenska folket att bli ett klassamhälle igen. De med arbete har utöver årliga avtalsökningar av lönen fått fem (5) jobbskatteavdrag. Det senaste genom att staten lånat pengar för att genomföra det.

De arbetslösa har inte fått en krona mer att leva av sedan 2002. Istället ska de skatta likt alla gjorde då, enligt bärkraft, och inte efter som nu ifall de har ett arbete eller inte. Ingen skattelindring för arbetssökande inte. Utöver det har de som har varit längst arbetslösa fått en sänkning av ersättningen med 15 %.

Plus att arbetslöshetsersättningen minskar i värde per automatik år för år. Inga basbeloppshöjningar för denna. Sist men inte minst ökar arbetslösheten bland de som är långtidsarbetslösa och skrupelfria anordnare tar emot dem för förvaring 9 timmar om dagen, alternativt använder dem för ordinarie arbetsuppgifter som gratis arbetskraft, mot att de som anordnare får 5000 kr skattefritt i bidrag för att förvara dessa människospillror som styrs av regler som gör dem apatiska.

Därför kom senaste uppdraget till arbetsförmedlingen att kontrollera deras rätt till a-kassa och att kontrollera att de söker arbete på löpande band. 

Genom att de tvingas sända in en aktivitetsrapport varje månad för att visa vilka arbeten de sökt. Något stöd eller matchning för arbeten eller besök hos en arbetsförmedlare får nästan aldrig dessa olycksbarn göra.

De ska söka jobb, jobba gratis hos anordnare som är hemliga för allmänheten och tiga och lida, i statistiken ska de inte ses som arbetslösa utan anses som ”sysselsatta” lika väl som de med en riktig anställning med lön!

Detta är vad alliansens lyckats med.  Att segregerar och skapa utanförskap.

I övrigt är det mest avreglering av vård, skola och omsorg.

En katastrofal järnvägspolitik och ett totalt fiasko inom apoteksavregleringen plus ytterligare några avskyvärda segregationsåtgärder av skilda slag.