Google

Translate blog

söndag 23 februari 2014

Alliansens usla segregationspolitik ses av fler och fler hoppas jag. Media tar ibland upp fenomenet.Här ett Citat från Norrteljetidning som säger en hel del om alliansens människosyn:

 • Sjukvårdens resurser är för knappa, vilket gör att många sjuka inte får den vård de skulle behöva. Medicinska insatser och rehabilitering påverkas och försenas. Resurserna för det förebyggande arbetsmiljöarbetet har kraftigt skurits ned.


• Tidsgränser är införda i sjukförsäkringen så att cirka 75 000 personer, varav de flesta kvinnor, i dag står utan ersättning från sjukförsäkringen och tvingas att gå till arbetsförmedlingen för att söka jobb trots att de inte är friska.


• Sjuka tvingas betala högre skatt enbart för att de är sjuka. Vid en så låg inkomst som 12 000 kronor per månad betalar en sjuk 885 kronor mer i skatt per månad jämfört med en som är frisk och har jobb vid samma inkomst.

Ideologiska värderingar som att människor behöver ”incitament”, ”drivkrafter”, ekonomiska sådana, för att ”se till att bli frisk” har styrt förändringarna av sjukförsäkringen och skattepolitiken. Människor har delats in i närande och tärande i skattesystemet

Sju av tio i gruppen med högst inkomster är män. Högerregeringen har prioriterat en politik som framför allt har gynnat gruppen med högst inkomster. Det har finansierats genom att har sjukskrivna kvinnor fått sänkta ersättningsnivåer och bestämda tidsgränser i sjukförsäkringen.

I den senaste budgeten valde högerregeringen att sänka skatten med cirka 15 miljarder för de friska med jobb, mest till de högavlönade. Samtidigt fick sjukvården 74 miljoner. Det var alltså ungefär 200 gånger viktigare att sänka skatten än förstärka sjukvården. Slut citat.

Att ta bara kvinnor som lidande är fel som det görs ovan. Men annars är det en helt korrekt analys.

Orättvisa och segregation av svenska folket är det enda som alliansen har gjort och fortsätter att göra.

Vartenda beslut som tagits inom alla områden, arbetsmarknaden, skattetrycket, avregleringen, vård och skola har haft och fått till syfte att svenska folket segregerats i det de utan skam säger ”tärande och närande”.

De som kallas tärande ekonomiskt, de närande med förmåner. Förmåner som fått dem att kunna välja vård när vårdköerna varit för långa. Sätta sina barn i skolor där de får hjälp och om inte så har de råd att betala för läxhjälp genom RUT-avdrag.

Exemplen kan göras långa men skamligast är placeringen av arbetslösa i fas 3 och att a-kasseförsäkringen ligger på samma krontal idag som 2002 minus 15 % med en automatik i köpvärdenedsättning år för år genom inflation!

Självklart är behandlingen av sjuka med utförsäkringen också en usel åtgärd!

Men i alliansens värld är alla som kastas ur sjukförsäkringen inte utanförskapade längre utan arbetssökande och det ser dessa kufar som att ha ”brutit utanförskapet” för dessa utförsäkrade.

Att de sedan får gå med socialbidrag tills de åter kommer in i sjukförsäkringssystemet igen - för att sedan åter utförsäkras - ser de som ett lyckat mål i mantrat ”arbetslinjens” namn vilket ska tolkas som i arbetssökandets namn.