Google

Translate blog

måndag 24 februari 2014

Några underliga uttalanden av arbetsmarknadsminister Elisabeth SvantessonCitat: Det visar att det finns många jobb att söka och att det därför är viktigt att vara aktiv i sitt jobbsökande. Slut citat.

Kära Elisabeth Svantesson, det finns betydligt färre jobb att söka än det finns arbetssökande! Att söka arbeten innebär sällan - för långtidsarbetslösa eller utförsäkrade - att de får ett arbete, fastän ni överöser arbetsgivare med bidrag för att anställa.

Uttalandet kan enbart ses som en ursäkt för kontrollsamhället där arbetssökande varje månad ska sända in en jobbsökarrapport på vilka arbeten de sökt, någon hjälp i sitt arbetssökeri finns inte!

Arbetsförmedlingen är i första hand en kontrollorganisation istället för en jobbförmedlande organisation idag. Allt enligt order från alliansen.

Citat: Att fler har ett jobb att gå till och att jobben fortsätter att växa fram är något av det mest centrala i regeringens politik Slut citat.

Här är det enbart propaganda och bluff som förmedlads i detta uttalande.

Fler och fler hamnar i fas 3 och även ungdomars inträde i skiten blir allt fler. Ovanstående är enbart ett uttalande för att förvirra. Valpropaganda kanske det ska ses som.

Citat: vi fortsätter på den inslagna arbetslinjen och inte rullar tillbaka de reformer som visat sig ge resultat. Slut citat.

Detta bör ses i samband med Anders Borgs uttalande där det sas för ett tag sedan att ingen förbättring ska ske med a-kassan de närmsta fyra åren om alliansen sitter kvar, utan resultatet ska bli fortsatt försämring av nivån i a-kassan genom inflation.

Nivån har i kronor legat fast sedan 2002 minus 15 % för de som inte får ett nytt arbete. De som i fas 3 inte bara förvaras i 9 timmar om dagen utan även gör ordinarie arbetsuppgifter tillsammans med anställda arbetskamrater men får inte en lön som sina arbetskamrater och inte heller jobbskatteavdrag.

Istället får anordnaren av arbetet ett bidrag för varje fas 3are de använder på 5000 kr skattefritt.

Inte lönar det sig att arbeta för fas 3are så ”arbetslinjens” mantra ”det ska löna sig att arbeta” gäller bara utvalda svenskar.

Inte undra på att fas 3 anordnare är hemliga, i annat fall skulle de överösas med hatbrev från svenskar som anser att det finns arbete för alla, men även anser att de som arbetar ska ha en lön, inte en a-kasseersättning eller socialbidrag.

Något som vore intressant att veta är om arbetsmarknadsministern själv skriver sina tal? Om så, tror hon på dem? Jag tror att någon annan skriver vad hon ska säga och att hon enbart är en marionett för moderaternas ideologer.

Alla uttalanden av våra politiker är propaganda för en linje, i alliansens fall för skapandet av ett låglönesamhälle och en uppdelning av svenska folket i de som kan leva gott och de som ska se till att de som lever gott kan fortsätta göra detta.