Google

Translate blog

fredag 28 februari 2014

Arbetsförmedlingen beskylls av alliansen för att ha följt deras regler att i första hand kontrollera arbetssökandes rätt till a-kassa och att de söker arbete.
Att som förr prioritera kontakter mellan arbetsgivare och arbetslös ska göras om tid finns för detta. Men nu kritiserar alliansen förmedlingen då det ser bra ut i valtider. Vi ska förändra, ropar de. Nischarbetsförmedlingar, privata förmedlingar är i ropet igen. Men vi har ju redan privata förmedlingar av skilda slag plus uthyrningsföretag. Så det är inget annat än propaganda för att vinna valet 2014. Arbetslöshen har varit den enskildes problem sedan 2006 - någon hjälp finns inte längre.


Citat: Alliansregeringens reformer har gjort att arbetskraften växer. Slut citat.

Växandet hör inte bara hemma i en ökad invandring utan i första hand i en katastrofal utförsäkring från sjukförsäkringen. Sjuka utförsäkras och blir klassade som arbetssökande fast de i de flesta fall inte är arbetsdugliga. Detta kallar alliansen ett brutet utanförskap!

Hån är det, hån mot sjuka och utförsäkrade som i många fall tvingas att bli socialbidragstagare efter alliansens ofog. I en del fall ser de inget val utan tar i skam sitt liv.

Där citatet kommer från i Dagens Nyheter, uttalar sig alla borgerliga partiledare i alliansen gemensamt. Hela artikeln säger ingenting, utan är en propaganda för fortsatt borgerligt styre.

Fördomsspridandet finns även här i mantrat ”arbetslinjens” namn. Läs och må dåligt över följande fördomsspridning vilken de trummat i svenska folket i två mandatperioder. Den är bluff och utan verklighetsförankring. Fas 3 ökar arbetslösheten likaså fast de förstört ekonomin för tusentals människor med att sänka a-kassan och fått människor att förlora framtidstron.

Läs och du borgerliga, skäms!

Citat: Det har blivit mer lönsamt att arbeta, enklare att anställa och trygghetssystemen ger nu fler broar och starkare drivkrafter tillbaka in på arbetsmarknaden. Slut citat.

Lönsamheten innebär att de sjuka och arbetssökande inga skatteavdrag fått utan jobbskatteavdragen har getts till de med arbete, ett plus i ekonomin utöver avtalsenliga höjningar av lönen.

På bekostnad av arbetssökandes och sjukas ekonomi.

Drivkrafterna att ”tillbaks till arbetsmarknaden” innebär att utförsäkra människor från ett trygghetssystem vid sjukdom till att söka arbete denne inte kan få, då denne inte ses som arbetsduglig av arbetsgivare.

Fas 3 eller arbetslöshet med dålig ekonomi ger apati, detta vet alliansen, och införde senast aktivitetsrapportsystemet där arbetssökande kan skriva in vilka arbete de sökt varje månad, har de inga sökt då de inte orkar längre att ta tag i sin situation, kan de utförsäkras från a-kassan alt skriver de in sökta jobb de aldrig sökt.