Google

Translate blog

söndag 2 mars 2014

Rumäniens ambassadör i Sverige försöker stoppa svenska statens dumheter att tillåta tiggeri och se detta som ett arbete att fritt komma hit för.Citat: Syftet med den rumänska regeringens ansträngningar – med egen finansiering eller genom EU-medfinansierade program, är att integrera romerna i det samhälle där de lever och har sina familjeband. Det är genom utbildning och familjestöd som de har möjlighet att få ett arbete. Rumänien har organisationer och särskilda program för att hjälpa dem som vill hitta ett arbete. Arbetslösheten på 5,6 procent är hälften av EU-genomsnittet.

--- Vår grundinställning är att de rumänska romerna först och främst måste integreras in i det rumänska samhället och inte tigga på gatorna någon annanstans. De är rumänska medborgare och, oberoende av sin etnicitet, lika viktiga för Rumänien som övriga medborgare. De borde inte luras med löften om lättförtjänta pengar utan arbete i andra länder. De romer som är medborgare i ett EU-land och därmed är europeiska medborgare, har rätt till allt vad detta innebär, även att slå sig ner i ett annat EU-land förutsatt att de har ett arbete och inte ligger samhället till last. Slut citat.

Rumänien har ett starkt program för att hjälpa arbetssökande romer och vill inte ha dem lurade ut i Europa på tiggarstråk. Arbetslöshen är även i Rumänien lägre än i Sverige och enligt artikeln där citatet är taget finns omfattande trygghetsprogram i landet. Detta är troligen inte känt av romerna på plats och därför kommer tiggarkolonner från landet hit.

Vi bör med hjälp av Rumänien stoppa detta vilket inte bara är förödmjukade för de romer som kommer utan även för Rumänien som stat och även för Sverige.

Har vi tidigare aldrig haft tiggare här ska vi i vår tid inte ha det heller. Vi har problem nog med en hög arbetslöshet, usla välfärdssystem av idag och en regim som sorterar ut människor ekonomiskt.

Vi har problem med våra egna innevånares väl och ve så länge alliansen får styra enligt eget huvud. Därför är Rumäniens uttalande välkommet och om nu inte alliansens konstiga värklighetsuppfattning stoppar det hela, bör snart problemet vara löst.

Någon bör dock berätta om att hjälp finns i Rumänien för de som kommit hit. Problemet verkar vara dålig information till innevånarna i Rumänien, detta måste åtgärdas på plats så tiggarstråket stoppas därifrån.