Google

Translate blog

måndag 3 mars 2014

Åter ett barnsligt uttalande av ledarskribent i Expressen. Vad ska Socialdemokraterna prioritera bort? Jag svarar segregationen.Att låna till skattesänkningar, avregleringens fördyrningar, a-kassans förstörande, utförsäkringarna, fas 3 är alla misslyckanden från alliansen och en medveten nedmontering av välfärden för alla, till välfärd som betalas ur egen ficka. Ur egen ficka ska nu människor med arbete och årliga avtalshöjda löner plus fem jobbskatteavdrag ha råd att betala för läxhjälp för sina barn. Ha råd att betala så de kommer före sjukhuskön, om de får en allvarlig sjukdom.

Betala för privata sjukpensionsförsäkringar, trygghetsförsäkringar som utfaller vid arbetslöshet, egen bra bil så de inte blir beroende av det katastrofala järnvägsnätet m.m.

Övriga ska betala för detta genom att arbetslöshetsförsäkringen fortfarande ligger på samma nivå som 2002 minus 15 % för de mest behövande, minus inflationen varje år i köpvärde. Utförsäkring av sjuka till ingenting. Ingen läxhjälp eller segregerande skolor för deras barn m.m.

Expressens ledare hånar här Socialdemokraterna för att de påstår sig kunna återställa Sverige till ett samhälle för alla igen.

Citat: I stället för tydliga vägval går S till val på drömmar. Allt ska bli bättre. Vård, skola och omsorg ska rustas upp, järnvägen fixas, försvaret ska stärkas, bostadsbristen hävas och trygghetssystemen lagas. Slut citat.

Man ser Socialdemokraternas vilja som drömmar som inte kan realiseras efter alliansens omformade samhälle. En politik alliansen medvetet haft för att stoppa en ev. framtida socialdemokratisk regerings möjlighet att förbättra för de sämst ställda utan att höja skatten. Senaste tilltaget var att införa ett femte jobbskatteavdrag, detta med lånade pengar!

Om Socialdemokraterna vinner valet 2014 och ska göra samhället till ett samhälle för alla igen kan de inte detta utan att höja skatten och då kommer alliansen tillbaks med stormsteg vid valet 2018 med Sverigedemokraterna i spetsen och sedan införs jobbskatteavdragen igen plus sänkningar av a-kassa och försäkringar, vård och skola för alla igen.

Samhället är förstört för kanske flera generationer framåt med alliansens politik! En förändring till ett samhälle för alla där alla är lika mycket värda och ingen ska sättas åt sidan kommer först om en framtida generation åter - likt generationer under merparten av 1900-talet - vill bygga ett välfärdssamhälle för alla.

Men just nu ser framtiden mycket mörk ut för de som inte får arbete, blir gamla eller sjuka.

Egoismen och ”satsa på dig själv” mentalitet råder, den mentalitet 1960-talsgeneration växte in i och som präglade ungdomsgenerationen på 1980-talets glada dagar - och denna generation sitter nu i majoritet i maktens boningar.