Google

Translate blog

tisdag 4 mars 2014

Klåfingriga politiker förändrade det som fungerat i generationer, nu ser vi resultatet, ingen ordning i skolan, löner bestäms lokalt, resurser efter kommuners budget m.m. kommuner gör som de vill.Citat: När kommunerna fick ansvaret för skolan gick det snett. Slut citat.

Det var Socialdemokraterna som hittade på dumheten att kommunalisera skolan. En skola som varit statlig sedan många år och fungerat.

Nu blev det kaos, kommunerna bestämde lönerna för lärarna och det skilde mellan en lärarlön beroende på vilken kommun de arbetade i, resurserna till skolan blev olika beroende på vem som styrde en kommun. Kaos började råda, elever fick bättre eller sämre utbildning och resurser beroende på i vilken kommun de gick i skolan.

Studieresultaten minskade överlag och lärare sökte anställning på de skolor som betalade bäst, övriga fick anställa obehöriga lärare, ibland vem som helst som kunde tänka sig att ta hand om barn i skolmiljö. Oroligheterna i skolan ökade, lektioner fick ställas in på grund av obehöriga lärares oduglighet och okunskap i att hålla kvar elever i klassrummet under en lektion.

Detta skapades med kommunaliseringen av skolan. Alliansen ökade på eländet med detta genom att släppa in riskkapitalbolag som skolor för svenska barn. Privata skolor kom i stort antal, skolor med målet att tjäna pengar och där en viss del av lärarkåren skulle var lärare utan lärarexamen. Det blev billigare så.

För att locka barn och föräldrar tog man till olika slag av trick och inriktningar. Man gav eleverna egen dator. Utmärkte sig som idrottsskola, engelskskola eller datorskola m.m. Man tog olika begrepp som inriktning för att locka elever o föräldrar.

Kaoset blev än större, studieresultaten än sämre i den svenska skolan. Färre ville också utbilda sig till lärare, all form av lärarkall eller status var nu försvunna. Sverige av idag. Nu hörs orden om att förstatliga skolan igen. Men är det valpropaganda, blir det en rättning i skolvärlden igen efter klåfingriga politikers bemödanden att experimentera? Och om så, ska idiotin med privata skolor likväl bestå?

Alliansens skolpolitik ger ingen trygghet för framtiden, jag misstänker att privatiseringarna blir kvar med alliansens otroliga oduglighet, då deras mål enbart är privatiseringar, avregleringar och skattesänkningar - till vilket pris i mänsklig nöd som helst.