Google

Translate blog

fredag 7 mars 2014

Alliansens dolda agenda inte något arbetsförmedlingen ska förstå. Därav kritiken från förmedlingen.Citat: Arbetsförmedlingen sågar regeringens sänkning av arbetsgivaravgifter för unga anställda.

Även andra myndigheter är kritiska.

--- Arbetsförmedlingen ifrågasätter hela idén med att en allmän sänkning av avgifterna har en bestående effekt på ungas arbetslöshet.

– Vi bygger vårt svar på den uppfattning som finns bland forskarna, att den här typen av sänkningar inte bidrar till att varaktigt öka sysselsättningen, säger Mats Wadman, analysdirektör på AF, till TT.

AF anser att det vore bättre att sluta med de generella sänkningarna och i stället satsa mer på de unga som står längst från arbetsmarknaden, de som inte har något jobb. Slut citat.

Kommer alliansen att lyssna och ta till sig vad de som arbetar ute på fältet säger om skattesänkningars betydelse för sysselsättningen?

Knappast, då det motsäger alliansens ideologi om skattesänkningars kungsväg i form av bidrag till arbetsgivare och jobbskatteavdrag till anställda ska göra att fler kommer i arbete. Hur detta går ihop vet bara alliansen vilka aldrig visat på hur detta samband finns.

Troligen för att det inte finns men är en bra propaganda för att skapa fler arbetssökande och ett segregerat och utanförskapande samhälle vilket kan ge en låglöneklass och ett låglönesamhälle i framtiden.

Vägen dit går genom att sänka alla former av stöd till arbetslösa och ge stöd till arbetsgivare i första steget, för att vänja arbetsgivare vid att det går att konkurrera med bidragsanställda och därmed ge andra arbetsgivare stöd för att sänka lönerna. Vänja arbetslösa för en låg standard och därmed en låg lön när och om de får arbete.

Därför kommer inte alliansens att lyssna till arbetsförmedlingens kritik mot jobbskattesänkningarnas  i alliansens ideologi.

Misslyckandet vi ser som anser att staten ska hjälpa till att skapa bestående arbeten och inte bestående förvaring som fas 3 delas inte av alliansen. De ser istället skattesänkningar som första steget mot ett låglönesamhälle och anser därför att dess politik är lyckad. Men den är en dold agenda för de som inte ingår i alliansens kärna.

Alliansens politik är därför enligt dem lyckad då de arbetar utefter denna för flertalet dolda agenda, att skapa ett låglönesamhälle med låg a-kassa och sjukpenning m.m.