Google

Translate blog

lördag 8 mars 2014

Att vilja gjorde ingen nytta, att sänka skatter inte heller. Att locka med bidrag eller sänka bidrag gjorde ingen nytta heller, arbetslösheten består.Citat: Alliansen vill att alla unga som kan arbeta eller studera ska få möjlighet att göra det. Och att alla, från stat till minsta kommun, måste ta sitt ansvar för detta. Slut citat.

Fler och inte färre ungdomar ingår i långtidsarbetslösheten. Att vägra ungdomar a-kassa då de inte kvalificerat sig för detta resulterade inte i fler arbetsgivares intresse att anställa dessa.

Att locka med nästintill gratis arbetskraft om en arbetsgivare anställer en ung person genom alla de bidrag och  skattesänkningar i anställningsstöd som skapats minskade inte långtidsarbetslöshen bland unga.

Att skärpa kraven på kommuner att ge ungdomar en skolplats, om nu den unge önskar en sådan vid misslyckad gymnasiekompetens, ger knappast fler arbetsgivare intresse av att anställa.

Att kräva större ansvar av kommuner att ge ungdomar arbete är ett slag i luften. Skulle alla ungdomar få en riktig anställning i kommunerna skulle det bara vara möjligt om många av den ordinarie arbetsstyrkan i kommunerna avskedades. Kommunerna har inte råd att anställa idag genom att skatteinkomsten minskat med alla skattesänkningar i form av de  fem jobbskatteavdrag vilka minskat skatteinkomsten för kommunerna! Utöver det har den usla akassan av idag ökat kommunernas socialbidragsutbetalande. Samma sak gäller ofoget att utförsäkra sjuka till socialbidrag och arbetssökeri.

Det finns då  bara ett alternativ för kommuner i alliansens samhälle (förutom mycket höjda avgifter och kommunalskatt)  att ge ungdomar praktik, fas 3 platser eller lärlingsplatser utan lön i kommunerna.  Men det ger ingen trygg inkomst för någon. I de flest fall enbart socialbidragsberoende.

Att tro att kommunerna ska agera arbetsförmedlare mot det privata näringslivet är fantasi. Detta skulle varit arbetsförmedlingens uppgift om inte alliansen prioriterat bort denna uppgift till förmån för  att kontrollera arbetssökandes jobbsökeri.

Nej, ytterligare nonsensprat öses ur alliansens talesmän i arbetsmarknadsfrågor, nu med målet att locka folk att tro på nonsenspratet och rösta på dem vid valet 2014.

Men är tillräckligt många av svenska folket så naiva efter två mandatperioder där arbetslösheten ökat bland långtidsarbetslösa? Skattesänkningar av ren dumhet och nu senast med lånade pengar för ett femte jobbskatteavdrag!

För svenska folkets bästa och för att inte lämna alla sjuka och arbetslösa i utanförskap hoppas jag inte det.

Utanförskap ser alliansen i att inte vara arbetssökande utan sjuk ex, därför utförsäkras sjuka i tusental och ses som att de inte längre är i utanförskap utan arbetssökande vilket i arbetslinjens agenda är ett brutet utanförskap. Detta fast det nästan alltid resulterar i socialbidragsberoende och snar ny sjukskrivning..

Genom detta löjliga resonemang ser alliansen det som att utanförskapet minskat fastän merparten av de som utförsäkrats, likt arbetslösa, idag får en allt sämre ekonomisk möjlighet att klara de dagliga utgifterna och därmed faller i apati och blir totalt arbetsodugliga.