Google

Translate blog

söndag 9 mars 2014

Hur länge ska vi ha en regering som skapar utanförskap och segregation av människor ekonomiskt och accelererar denna segregation?Citat: Lönerna har stärkts med i snitt 2,5 procent, och eftersom inflationen samtidigt legat runt noll har hela ökningen gått ned i folks plånböcker.

När även konkurrenskraften förblir hög för svenska företag innebär rapporten en bekräftelse på att lönebildningen fungerar bra.

Allt gott alltså, åtminstone för dem som har jobb. Slut citat.

Det innebär att bara på ett år har de med arbete fått 2,3 % mer att konsumera för. Hur mycket sammanlagt har de fått under alliansens segregationsskapande politik, under de snart två mandatperioder de har skapat ekonomiskt utanförskap om man utöver reallöneökningar räknar med fem jobbskatteavdrag?

Jag har inte svaret. Men däremot vet jag hur arbetslösa fått det. Sedan 2002 ligger a-kasseersättningen på samma nivå minus 15 % för de som mest är utsatta de långtidsarbetslösa. Utöver detta finns inga jobbskatteavdrag för dessa arbetslösa, inte ens för de som i fas 3 gör ordinarie arbetsuppgifter, vilket nu är tillåtet.

Tvärtom, istället för skatteavdrag så det även för dessa ska löna sig att arbeta får anordnaren eller arbetsgivaren för dessa fas 3are - utöver gratis arbetskraft - 5000 kr i månaden av staten skattefritt. Inte konstigt att dessa anordnare är hemliga, annars skulle de troligen få hatbrev av de arbetsgivare de konkurrerar med!

Inte heller är a-kassan inflationsskyddad. Så om inte detta är utanförskapande och segregation av människor ekonomiskt, vad är det då?!

I alliansens värld ses utanförskap i betydelsen av personer som inte är arbetssökande, vilket de anser de som utförsäkrats från förtidspension och sjukpenning nu brutit. Utanförskap är enligt dem att inte vara arbetssökande om man inte har ett arbete. Ekonomi intresserar inte alliansen om det är till personer som inte har en anställning. Jobb ska därmed inte alltid löna sig fas 3are är ett exempel på personer där jobb inte ska löna sig. Men däremot ska fas 3 inte ses som arbetslösa i statistiken, utan likt alla i arbete som sysselsatta.

Börjar det gå upp ett ljus på hur sjuk alliansens arbetsmarknadspolitik är?

Men den har ett mål. Att skapa ett låglöneland och en låglöneklass i Sverige. Detta har kommit fram emellanåt, vissa politiker har erkänt detta under året som gått, säkert ses detta inte som positivt av kärnan i alliansen. Detta är nämligen en ännu dold agenda och förklaringen till alliansens politik.