Google

Translate blog

måndag 10 mars 2014

Bluff propaganda igen, ut och titta själva på vägarna vad alliansens påstående är. En bluff för att förvirra och inom lastbilstransporter skapa en låglönegrupp även bland svenska förare.Citat: Med jobbskatteavdraget inräknat är den genomsnittliga månadslönen för en lastbilsförare idag drygt 6 000 kronor högre än 2006.

--- Anders Ygeman (S) är en av dem som påstår att regeringens transportpolitik har lett till att lastbilstrafiken flaggat ut, att tusentals förare förlorat sina jobb och att lönerna pressats ned av konkurrensen från låglöneländer. Slut citat.

Här opponerar sig en moderat genom eget tyckande och bluffande att svenska chaufförer med svenska bilar har ökat på vägarna och inte lågavlönade, ex polska chaufförer, med mindre lastbilar där bilarna många gånger är i dåligt skick och chaufförerna kört under lång tid och är helt slutkörda.

Ett enkelt test avslöjar omedelbart denne moderatbluff - namnet är Christofer Fjellner - europaparlamentariker o moderat så klart.

Hur bevisar jag då att hans lustiga skrivbordspropaganda är fel?

Lätt som en plätt. Här behövs inga vinklade rapporter utan alla med ögon och friska ben kan själv kolla. Gå ut ni som har möjlighet och ställ er på en gångbro över ex. E6:an och räkna hur många utlandsregistrerade lastbilar som kommer och jämför med svenskregistrerade fordon.  Få svenska långtradare kommer ni att se i jämförelse med korta utländska lastbilar.

Mer behöver ni inte för att förstå att denne ovanstående moderat bluffar och vinklar, som alla andra i alliansen gör.

Om detta inte räcker har jag från säker källa även fått veta till min förvåning att många svenskregistrerade lastbilar körs av lågavlönade utländska chaufförer.

Tänk bara på deras propaganda att arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen ska vara fult och kallas ”bidrag” medan det ska kallas stöd när arbetsgivare får bidrag för att få billigare arbetskostnader.