Google

Translate blog

tisdag 11 mars 2014

Alliansens löjliga beskyllningar om att de rödgröna är bidragspartier. Alliansen själva kallar sina bidrag för stöd. Läs om alliansens uppdaterade skamliga politik här.Citat: Dilemmat för Stefan Löfven är att så fort han nämner höjda nivåer i socialförsäkringarna blir S beskyllt för att vara ett bidragsparti, bland annat av statsminister Fredrik Reinfeldt – Det är konstigt att det kallas bidrag. Det heter arbetslöshetsförsäkring, det heter sjukförsäkring. Det är smarta försäkringar.

--- Detta samtidigt som pressen från vänster, både inom och utanför partiet, är hård att partiet ska arbeta för höjda ersättningsnivåer. Slut citat.

Det är faktiskt sant att alliansen ser det så som i citatet. Fastän de själva ger bidrag i form av anställningsstöd, nystartsjobb m.m. till arbetsgivare för att dessa ska anställa, vilket de likväl inte gör. De anställer vid behov och då arbetskraft som inte är arbetslösa i första hand, utan personer som vill byta arbete eller är helt nyutbildade. Det är inte kostnaden man ser på i första hand utan behovet av arbetskraft som de tror på.

Sedan finns oseriösa företagare som önskar så billig arbetskraft som möjligt för att på kortast möjliga tid tjäna så mycket som möjligt för att sedan lägga ner. Till denna grupp hör även fas 3 anordnare, vilka lever på anordnarbidrag på 5000 kr skattefritt för varje långtidsarbetslös de tar emot, att förvara eller utnyttja som gratis arbetskraft om de har ett företag utöver fas 3 mottagningen.

Alliansen har lyckats bra med sin segregationspolitik och fördomsspridande propaganda mot arbetslösa och sjuka. De har genom detta och mutorna jobbskatteavdrag, vilka inte skapat ett enda nytt arbete mer än byråkratiska uppgifter lyckats behålla makten för att omforma Sverige till ett hägrande mål, en låglönestat!

Låter det konstigt för en ickepolitiskt intresserad vilken enbart sett och upplevt att skatten minskat och därför ser alliansens politik som bra för denne själv?

Inte tror den på att alliansen planerar eller agerar som ovan. Men se då detta citat som bekräftar uselheten i dessa politikers samhälls- och människosyn.

Citat: I tidigare val har vi lockat väljare direkt från Socialdemokraterna och det behöver vi göra även nu. Skiljelinjen ligger i Alliansens jobbskapande politik mot S stora satsningar på höjda bidrag. Vi tror att även i detta val föredrar svenska folket en stark arbetslinje.", skriver Kent Persson. Slut citat.

Detta säger denne kuf fast arbetslöshetsförsäkringens nivå legat på samma nivå sedan 2002 och utöver detta sänkts med 15 % för de mest behövande, de långtidsarbetslösa!

Utöver detta har den inte varit inflationsskyddad. Samtidigt har de med en anställning - utöver årliga avtalsenliga lönehöjningar - sedan 2002 fått fem jobbskatteavdrag!

Likväl anser denne kuf Kent Persson att det efter 12 år inte behövs en höjning av arbetslöshetsförsäkringens nivåer! Har denne kuf ens märkt att priserna höjts och att andra försäkringar höjts under dessa år?! Hemförsäkringen, bilförsäkringen m.m. Inte har någon annan försäkring legat still i pris i 12 år!?

Alliansens politik är sjuk, mycket sjuk och människoovänlig.

Snart fungerar inget i samhället, om man inte kan betala ur egen ficka för det. Sjukvården kan man köpa sig förbi i kösystemet, skolor som sorterar ut de barn de inte tar emot. Läxhjälp genom ROT avdrag för de som har en inkomst. Tågtrafik som står still snart dagligen.

Arbetslöshetsförsäkring som alliansen ser som bidrag och anser ska sänkas. Långtidsarbetslösa som placeras som objekt hos en hemlig anordnare där de inte får arbete. Kontroll av arbetssökandes jobbsökeri istället för att hjälpa dessa till kontakter på arbetsmarknaden, arbetsförtmedlingen har blivit en kontrollstation istället för en arbetsförmedling.

Sjuka som inte blir friska efter ett visst datum utförsäkras och får leva på sina ev. tillgångar innan de ska förnedras på en socialbyrå för att ev. få ett mycket lågt försörjningsstöd.

Detta är alliansens Sverige!