Google

Translate blog

onsdag 12 mars 2014

Är Anders Borg ett hot mot ett bättre Sverige där alla räknas? Omöjligt är det inte.Citat: Moderaterna har länge varnat för att Socialdemokraterna kommer med en "skattechock" om de får makten. --- Vid varje tillfälle som ges upprepar nu Borg skiljelinjen som Moderaterna vill måla upp i svensk politik.

- Socialdemokraterna tror på höjda bidrag och höjda skatter, vi tror att vi ska hålla ordning och reda på offentliga finanser och arbeta vidare med en linje där fler kommer i arbete, säger Borg. Slut citat.

Anders Borg stod bakom segregationen av svenska folket ekonomiskt genom jobbskatteavdrag, det senaste med lånade pengar, en arbetslöshetsförsäkring som legat still sedan 2002 minus inflationsskydd och -15 % för de långtidsarbetslösa.

Nog är detta oansvarig politik! Nu hotar denne man med att om de rödgröna får makten höjs skatten. Själv kan han inte tänka sig annan skattehöjning än den alliansen pratat om den senaste tiden, på tobak, sprit och bilar. Detta ser han inte som skattehöjningar att tala om, då dessa intäkter isåfall går till skolan.

Inte till att arbetssökande får det mer tryggt och då kan koncentrera sig på att hitta ett arbete med lön så de också kan konsumera. Nej, i alliansens värld vill arbetslösa inte konsumera utan bara sitta o lata sig hemma eller på en fas 3 plats.

Fas 3 där de i många fall får göra ordinarie arbetsuppgifter utan lön vilket gör fas 3aren apatisk i fråga om jobbsökande. Men då fick arbetsförmedlingen order att kontrollera jobbsökeriet. Och arbetsgivare fick en hop ointressanta ansökningar att sortera bort.

Detta är alliansens hotbild för Sverige fortsatt ekonomisk segregation och utanförskapande!

Jag vägrar se att ett brutet utanförskap ska ses som synonymt med att en person utförsäkrats från sjukpenningsystemet och tvingats bli arbetssökande, vilket alliansen ser som brutet utanförskap. Detta brutna utanförskap ger ingen arbete, bara oro som arbetssökande utan möjlighet till arbete!