Google

Translate blog

torsdag 13 mars 2014

Arbetslösheten är ett problem skapat av alliansen och det drabbar alla, hög- som lågutbildade.Citat: Sverige har fått 400 000 fler högskoleutbildade på sju år. Men ökningen av de kvalificerade jobben har stannat av.

I stället ”knycker” de jobben från de lågutbildade där arbetslösheten ökar.

--- Konsekvensen har blivit att stadigt fler har ett jobb som de egentligen utbildningsmässigt är alldeles för kvalificerade för. Slut citat.

Det stämmer såtillvida att utrikes födda med hög utbildning, i de fall de får arbete, kan resultera i att en utrikes född läkare får en bidragsanställning på ett snabbkök eller som diskare eller annat okvalificerat arbete.

Svenskar får inte arbete alls i de fall de inte har kontakter. Detta då alliansen satsar på att få ut invandrare i första hand på ett arbete då de inte har kontakter på arbetsmarknaden får de hjälp till kontakter vilket inte svenskar får utan de kontaktlösa svenskarna hamnar till slut i fas 3.

Arbetslösheten drabbar alla, låg- som högutbildade, numera. Ovanstående gäller enbart invandrare. Flertalet i fas 3 är svenskar sedan generationer, inte personer utanför Europa.

Alliansens totala fiasko som jag ser det har skapat massarbetslöshet. I deras ögon är det tvärtom, de ser sin politik som lyckad, då de anser sig ha brutit utanförskapet för sjuka då de utförsäkrats från sjukpenningen och blivit arbetssökande istället.

Men arbetslösheten är högre idag än 2006 i siffror i förhållande till befolkningen procentuellt sett och då är det en misslyckad arbetsmarknadspolitik. Och långtidsarbetslösheten ökar mest.

Inte har den minskat för att fem jobbskatteavdrag införts! Enbart den ekonomiska segregationen har ökat mellan de med och de utan arbete men det är troligen även meningen i alliansens utanförskapande. Utanförskapande vilket jag ser som något helt annat än att skapa fler arbetslösa.