Google

Translate blog

fredag 14 mars 2014

Marknadshyror ett sätt att få fler bostäder till de med pengar och mindre till andra. Segregationsmotiv bakom här med och utanförskapande resultatet.Citat: det finns inget exempel på att byggandet ökar i något land som infört marknadshyror. --- Det finns heller inte något exempel på land med marknadsprissatta hyror som inte också tvingats ha en subventionerad hyresmarknad. --- Att i det läget tro att bostadsbristen som genom ett trollslag skulle försvinna om marknadshyror infördes är mer ett uttryck för önsketänkande och egenintresse . Slut citat.

Men detta är idéer som finns i alliansens Sverige. Varför? Jo, därför att marknadsanpassade hyror ger fler bostäder till de med arbete och mindre till de utan arbete då dessa måste  säga upp sin bostad och bo på gatan eller hos föräldrar eller bekanta.

Fördel för de med arbete, ungdomar m.fl. som får möjlighet att hyra dessa tomma lägenheter då bostadsbristen bland de med arbete och inkomst då minskar och de får mer att välja på. Detta då de kan betala för marknadsanpassade hyror.

I Sverige idag räknas nämligen bara de människor som har ett arbete och dessa har fått en så hög standard idag med alla jobbskatteavdrag och avtalsenliga årliga löneökningar att de kan betala, samtidigt som de arbetslösa fått en allt sämre a-kassa och sjuka utförsäkras till utanförskap ekonomiskt på löpande band.

Därav ropen på marknadsanpassade hyror för att ingen med arbete ska vara utan bostad, medan de utan är personer staten inte tar hänsyn till de är utanför samhällets gemenskap och ska så vara enligt alliansen med anledning av att det i framtiden ska skapas en låglöneklass och ingen fortlöpande a-kassa utan en med en bortre gräns.