Google

Translate blog

fredag 21 mars 2014

Kan ommöbleringen av arbetsförmedlingen med ny chef stoppa nyfattigdomens ökning något? Stopp av fas 3 och en förmedling som förmedlar kontakter istället för kontroll är hoppet.Att det i framtiden blir en arbetarvänlig regering och inte en skattesänkaregering är hoppet. En framtid där ansvaret för arbetslösheten ligger hos staten och arbetsförmedlingen inte hos den arbetslösa som det blivit efter alliansens tillträde.

Idag ställs inga motkrav på arbetsförmedlingen för att skapa kontakter och hjälpa arbetssökande till arbete, detta visas genom en hopplöshet som ökningen av ex fas 3 visar. De i denna åtgärd är i de flesta fall därför tillslut omöjliga att placera i arbete. Fördomsspridningen i samhället bland arbetsgivare gör att de inte tar emot dessa även om de får lönebidrag in absurdum.

Arbetsförmedlingen har i första hand order om att kontrollera jobbsökandet för arbetslösa, och även för fas 3are, vilka inte har en enda kontakt på arbetsmarknaden och arbetsförmedlingen har inga krav idag att skapa dessa kontakter för långtidsarbetslösa. Ansvaret lades över på den arbetslösa själv och då bara till att söka och söka arbete. Resultatet blev självklart fler o fler som fastnade i fas 3.

Inga sänkningar av a-kassan kan motverka detta. Tvärtom, ju sämre ersättning och längre arbetslöshet desto fler ickearbetsdugliga och apatiska fas 3are!

Med höjd a-kassa. Slut på kontrollhysterin från arbetsförmedlingen och en förmedling där den arbetslösa en gång i veckan får ett personligt möte med en arbetsförmedlare, vilken lagt minst någon timme per arbetslös för att skapa kontak med en arbetsgivare för denne, och kan det bli förändring.

Visst, det finns absolut hopplösa fall men dessa ska inte fortsätta som arbetssökande utan ska förtidspensioneras och inte läggas tid på längre.

Citat: Mellan 2004 och 2012 hade andelen fattiga i gruppen nästan tredubblats från 10,3 procent till 30,2 procent.

 – Det är här man kan säga att inkomstfattigdomen i den vuxna, arbetsföra befolkningen slår igenom på ett historiskt och dramatiskt sätt för den här gruppen som står vid sidan om, säger Salonen. Slut citat.

Detta är inte värdigt en civiliserad stat!

Det var det inte för några decennier sedan, tvärtom, då förbättrades ekonomin år för år för alla. Inte som idag - enbart för de med arbete!

Alliansen är ett spöke från forna Sverige som skjutit upp sitt fula tryne igen!