Google

Translate blog

söndag 23 mars 2014

Nu ses effekterna av ändringarna i sjukförsäkringssystemet och politiken i alliansen s.k. arbetslinje. Sjukanmälningar ökar. Kaosregimens effekter visar sig på allt fler områden.Att de sjukskrivna minskade stort när alliansen beslutade och genomförde att sjuka inte fick vara sjuka mer än till en viss tid för att sedan utförsäkras och förklaras arbetsdugliga är inte konstigt. Konstigt hade det varit om det blivit tvärtom. Att tvinga sjuka att i ”arbetslinjens” namn (arbetslinjen betyder bli arbetssökande) söka arbete på en mycket liten arbetsmarknad, där knappast en seriös arbetsgivare anställer en sjuk - oberoende av bidrag - är en självklarhet, då friska arbetstagare producerar mer och det inte finns brist på friska arbetatagare.

Arbetsgivare är inte sociala aktörer vilka ska ta emot sjuka som arbetstagare utan istället personer som önskar maximal vinst.

Enbart fas 3 har producerat arbetsgivare som ser fas 3 som en affärsidé. Här behövs inte så stora investeringar utan enbart en lokal, några datorer och så många fas 3are som möjligt. Sedan kan man håva in 5000 kr skattefritt per månad per inspärrad fas 3are. Vissa använder även fas 3are som arbetskraft och tjänar betydligt mer på fasen. Men då seriösa arbetsgivare, de som vägrar utnyttja människor i fas 3, inte ser med blida ögon på anordnarna av fas3, är de som anordnar fas 3 platser hemliga.

Men nu ses effekterna av utförsäkringen, färre kan utförsäkras mot när eländesreformen kom till och vissa som utförsäkrades har kommit tillbaks till sjukförsäkringen, men många är utanför för alltid och numera socialbidragstagare.

Ökningen av sjukskrivningar kommer nu snabbare och snabbare, bland dessa finns även arbetslösa som knäckts psykiskt av den usla a-kassan och av meningslösheten i fas 3. I denna finns även vanliga arbetstagare som tvingats arbeta övertid, snabbare och snabbare på en slimmad arbetsplats där man inte nyanställer utan använder den ordinarie personalen till bristningsgränsen. Personal som ryktesvägen hört talas om fas 3 och den usla a-kassan och därför arbetar tills de knäcks av skräck för att bli arbetslös.

I den ökande sjukskrivingen finns även personer som knäcks i otrygghetens arbetsmarknad av timanställningar och uthyrningsföretags fängelseliknande avtal.


Citat: Antalet sjukskrivna fortsätter att öka, och med dem utgifterna för sjukpenning. Försäkringskassans budgetunderlag tyder på en snabbare ökning än tidigare prognoser. Slut citat.