Google

Translate blog

måndag 24 mars 2014

Ännu i dagens Sverige finns det fortfarande arbetsplatser där man inte kan ansluta sig till facket utan att riskera trakasserier eller avsked.
Något man trodde hörde till historien idag är att det ännu finns arbetsplatser där man inte får gå med i facket och gör man det riskerar man avsked.

Man tror inte sina öron när man hör sådant då det var något som försvann för flera årtionden sedan i ett civiliserat samhälle, trodde jag.

Men inget förvånar idag. Tänk bara på MAX som hotar sina anställda med avsked om de röstar på de rödgröna vid valet 2014 och de borgerliga politiker som av den anledningen började äta lunch på MAX för att stödja uttalandet.

Säkert stödjer även alliansen - med arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson i spetsen - påhoppet på anställda som vill organisera sig. Inte öppet självklart, då det ännu finns lag om fri föreningsfrihet. Men säkert kommer förr eller senare EU-direktiv om undantag för föreningsfrihet.

Men om någon idag kränks i sina försök att organisera sig på en arbetsplats finns inget hon tänker göra eller ge lösningen till. Hon påtalar bara att det finns föreningsfrihet. Men när denna inte respekteras, det uttalar hon sig inte om.

Citat: Gång på gång förklarar Ali Esbati hur Allonias Sebhat blev sparkad från Taxi Kurir när han försökte organisera sina kollegor fackligt för bättre villkor.

--- – Det råder fri föreningsrätt i Sverige, och man får inte säga upp någon av personliga skäl, utan att nogsamt redogöra för vilka, menar arbetsmarknadsministern. Slut citat.

Trots att hon flera gånger får den verkliga situationen beskriven för sig; att han blev uppsagd på grund av arbetsbrist, när Taxi Kurir såg till att växeln slutade koppla samtal om körningar till honom. Besvaras det enbart med ovan ungefär som Goddag yxskaft

Svaret är som om någon frågar hur man kan komma ifrån ett förhållande där man misshandlas men inte vet hur man ska göra. Det är förbjudet att misshandla skulle en person av Svantessons kaliber säga och sedan var det inte mer med det.

Elisabeth Svantesson är även en i raden av ministrar eller politiskt aktiva som retar upp det sekulariserade (avkristnade) svenskarna med att uttala sig som ovan och likväl kalla sig kristen.

Hur många har inte redan fått förakt för kristendomen av okunskap genom att stirra sig blinda på Kristdemokraternas samhälls- och människosyn?

Nu sätter Elisabeth Svantesson ytterligare en spik i kistan för det kristna budskapets tolkning, när det gäller de som redan föraktar kristendomen och dess utövare.