Google

Translate blog

tisdag 25 mars 2014

Mutor inte rätta vägen för att få behöriga lärare, men det förstår inte Jan Björklund för i alliansens värld är pengar allt. Jobbskatteavdrag har visat detta.Citat: Jan Björklunds nya lärarflört.

75 000 kronor till lärare som blir behöriga i matte, kemi och fysik. Slut citat.

Att bli behörig i ett ämne innebär inte att den som blir detta kan ta ett lärarjobb i ämnet. Men visst kan enbart pengarna locka till att utbilda sig inom området.

Men vilka lockas? De som vill ha en utbildning där pengarna lockar eller de som brinner för ämnet?

Svaret är att många utbildar sig då, kanske för att få pengarna på köpet när de blir akademiskt utbildade.

Det kan bli ett slag i luften likt jobbskatteavdragenr. Inga nya jobb skapades av jobbskatteavdragen, enbart en segregation ekonomiskt av svenska folket genom  att de med arbete skulle skatta mindre än de utan arbete.

Med mutor för att ta en viss utbildning blir resultatet att fler lycksökare utan intresse för lärarjobb eventuellt tar denna utbildning för att förverkliga sina intressen, men utan att ens tänka sig ett lärarjobb.

Att lärarjobb är mindre attraktivt handlar inte bara om pengar och besparingskrav, olika kommun för kommun, utan om arbetssituationen i skolorna. Ordningen som inte får hållas då hårda ord kan resultera i att elever anmäler i tid och otid. Föräldrar som inget begriper om skolans situation utan enbart gnäller och gnäller.

Allt sammantaget en misslyckad skola och skolvärld lockar få lärarstudenter. Inga lärarlöner eller mutor i utbildningen kan ändra på detta. I många fall kan personal som skiter i skolan men älskar en hög lön lockas av ovanstående med höga löner och utbildningsmutor.

Men det är inte dessa personer eleverna behöver, utan en fungerade skolmiljö.