Google

Translate blog

onsdag 26 mars 2014

Moderaterna ironiserar genom att påstå att Socialdemokraterna är idétorra. Men humor piggar upp.


 
Både Moderaterna och Socialdemokraterna har gått ut med en film där man påstår att alla behövs.

Ja, vilka som behövs i moderaternas värld vet vi numera, de med arbete, övriga segregeras ekonomiskt och om de är långtidsarbetslösa så göms undan de bland hemliga fas 3anordnares platser.

Citat: Moderaternas kampanjfilm "alla behövs" understyrker vikten av arbete, medan Socialdemokraternas kampanj är en protest mot Fas 3, som de vill skrota. Slut citat.

Ja, citatet bekräftar moderaternas syn på människan och Sverige.

Men att skrota fas 3 är inget som intresserar moderaterna och de säger överlägset följande genom sin talesman.

Citat: Jan Larsson (S), tror att man kan förvirra väljarna med samma slagord.

- Jag tror att det finns en stor risk att det blir förvirrande och det ställer lite större krav på väljarna att inte bara lyssna på slagorden utan att också läsa på för att se hur partierna vill nå de här slagorden.

Men Per Nilsson (M) tror inte att det finns någon risk för sådan förvirring.

- Jag tror inte det, just i det här fallet. Jag tycker att det ska tas som ett tydligt tecken på att Socialdemokraterna är lite idétrötta. Slut citat.

Detta sagt med anledning av att båda partierna använder slagordet alla behövs. Vad för något som fas 3are behövs i under moderaternas samhälle är väl då som födkrok för de nya arbetsgivare som kallas fas 3 anordnare.

Att vilja göra något för de olyckliga själar vilka låsts fast i fas 3 menar då Per Nilsson (M) är ”idétorka” hos socialdemokraterna, att behålla fas 3 ser han då därför som en framåtanda hos moderaterna, som med alla medel - även odemokratiska - genom att hindra att skiten avvecklades efter ett demokratiskt taget beslut i riksdagen att så skulle ske 2011.

När jag först läste artikeln och uttalandena i denna från moderaterna utifrån var citaten är tagna läste jag det som en komisk artikel. Men sedan fick jag bitter eftersmak då jag förstod att moderaterna menar allvar med sina uttalanden och att det i texten mellan raderna kan utläsas att de är nöjda med och tänker fortsätta med att segregera arbetssökande och sjuka ekonomiskt och använda fas 3 are som en företagsidé för anordnare av fas 3 platser.

Det ligger en iskall beräkningspolitik bakom moderaternas samhällssyn och arbetsmarknadspolitik - men få ser detta.