Google

Translate blog

torsdag 27 mars 2014

Skamlig behandling av arbetslösa i Sverige idag, fas 3 placerade utnyttjas medan praktikplatser blivit hårdare kontrollerade.
En arbetslös kan få en högst 3 månaders praktikplats, efter denna tid ska arbetsgivaren anställa personen om inte får denna arbetsgivare inte någon ny praktikant för gratisarbete direkt efter den föregående. Detta är bra då det tidigare var möjligt till sådant ofog och ibland årslånga praktikplatser vilka inte gav något utan istället kunde arbetsgivaren ta in en ny praktikant efter denna tid.

Fas 3 långtidsarbetslösa placeras däremot numera på riktiga arbeten i perioder av 2 år och efter denna tid kan arbetsgivare ta in nya fas 3are.

Något föreningar av alla slag, idrottsföreningar m.fl. utnyttjar numera.

De behöver folk som klipper gräs o.s.v. på sina anläggningar och nu kan de få detta gjort gratis och utöver det 5000 i bidrag skattefritt från staten för varje fas 3are de tar emot. Tidigare tog dessa föreningar emot starkt lönesubversionerade funktionshindrade till detta. Men då kostade det en liten summa.

Idag är slavarbetskraften i fas 3 de som tar över, personer föreningarna får en inkomst för när de tar emot dem och fas 3arna får ingen lön, ibland bara försörjningsstöd. Annars en väldigt låg a-kassa vilken ligger på samma nivå som 2002 minus 15 % och  inte inflationsskyddad.

Inga jobbskatteavdrag betalas ut för de som arbetar med att klippa gräsmattor etc. på idrottsplatserna eller gör andra riktiga arbeten vilket föreningarna tidigare fått betala för.

Fas 3 är det absolut värsta som hänt inom arbetsmarknadspolitiken sedan staten började med program för arbetslösa.

Inte ens AK arbetena på 1930-talet var så människofientliga då fick de som fick dessa arbeten en låg men avtalsenlig lön där de placerades. De betalade även efter samma skattetabell som andra arbetande.