Google

Translate blog

fredag 28 mars 2014

Bostadspolitiken ännu ett totalfiasko i alliansens Sverige.Citat: Förra året växte befolkningen i alla län, utom ett. Snabbast växte den i Stockholm. Befolkningen i länet ökade med 35 000 personer förra året--- Den förra borgerliga regeringen avskaffade den sociala bostadspolitiken i början på 90-talet. Nu ser vi resultatet. Bostadsbristen har ökat. Det som byggts är nästan uteslutande bostadsrätter. Allt fler hyresrätter har dessutom omvandlats. De som flyttar till Stockholm måste köpa ett boende på en allt mer över­hettad marknad eller nöja sig med dyra och osäkra andrahandskontrakt. --- 7 000 nya lägenheter eller småhus färdiga. Gapet mellan folkmängd och antalet bostäder blir allt större. Slut citat.

Situationen är likartad i hela Sverige. Utöver det har hyror, bostadsrätter och småhus skenat i priser. Färre o färre kan skaffa en egen bostad, ungdomar får bo hos sina föräldrar eller kompisar.

Var det detta Sverige vi ville ha när miljonprogrammet byggdes för snart 50 år sedan? Nej. Då ansågs att bostadsbrisen skulle byggas bort och alla genom subventionerade bostadsbyggande kunna få en egen bostad.

Idag med alliansens politik är det tvärtom, de med kapital ska kunna välja - de utan kan ev. få ett andrahandskontrakt, vilket kan sättas prismässigt hur som helst.

De arbetslösa, som skapats av alliansens arbetsmarknadspolitik, de utförsäkrade lika fattiga genom alliansens arbetsmarknadspolitik, ska inte ha möjlighet att skaffa eget boende.

Idag till skillnad mot förr får ingen arbetslös bostadsbidrag. Enbart vid absolut fattigdom och socialbidragstagande kan detta ske för en arbetssökande eller utförsäkrad.

Förr var det öppet för alla med låg a-kassa eller låg inkomst, men det är länge sedan nu…

Alliansens bostadspolitik är en skampolitik likt allt annat de segregerat människor i.

Jobbskatteavdrag är enbart en segregationsåtgärd. Ett skammens reformgenomförande!

Hur så många kan stötta alliansen fortfarande är ingen gåta.

Det är egoisterna och de utan empati som stöder denna utanförskapande och segregerande politik. Dårarnas marknad råder och effekterna blir allt tydligare, ett Fattigsverige och ett Sverige av konsumenter som kan konsummera allt mer.

Ett tudelat Sverige skapat av dagens högerpolitiker.