Google

Translate blog

lördag 29 mars 2014

Det viktiga är inte om fas 3 ersätts med något liknande utan att a-kassan återställs till samma värde köpmässigt som den hade 2002.Tidningen Svenska dagbladet har som vanligt ingen koll på arbetsmarknaden.

Citat: Vad S inte säger är att de givetvis skulle ersätta Fas 3 med något liknande. Helt enkelt för att arbetslösheten ser sådan ut att plusjobb, Fas 3-jobb eller annan så kallad ”pysselsättning” blir nödvändig för varje regering, oavsett färg. Slut citat.

Detta skriver de i en ledarspalt och tycker det ska säga något!

De har helt missuppfattat vad Socialdemokraterna önskar.

Önskningen att ta bort fas 3 i dess nuvarande meningslösa form. Men i första hand är det ersättningsnivån i a-kassan som måste återställas för att få de som nu får denna usla ersättning att se en framtid igen och därmed börja söka arbete på den ordinarie arbetsmarknaden igen istället för att som nu koncentrera sig på att klara sin ekonomi i första hand med en usel a-kassa eller än värre socialbidragsberoende. Och rutinmässigt sända en jobbsökarrapport utan substans. Ex fanns någon utan utbildning som sänt in rapport om att denne sökt prästtjänst.

A-kassan är inte ändrad sedan 2002 utan istället sänkt med 15 % för de mest behövande, de långtidsarbetslösa. Någon basbeloppshöjning existerar inte heller utan köpvärdet minskar år för år med hyreshöjningar och alla annan inflation.

Det är detta som är problemet i arbetsmarknadspolitiken inte om fas 3 ändrar namn eller försvinner för andra åtgärder. Visst, plusjobb igen som ger en avtalsenlig lön istället för fas 3 tramset är bra. Men alla kan inte arbeta med äldrestöd, i skolor eller i parkförvaltningar, vilket säkert är - om inte det enda men nära inpå - om fas 3 försvinner.

Ledarskribenten i Svenska dagbladet, Sanna Rayman, avslutar sitt ironiserande över de som önskar att fas 3 tas bort med följande.

Citat: Alla behövs, ropar partierna. Så är det. Men vill alla vara behövda? Slut citat.

 

Idag är inte fas 3are behövda utan enbart en försörjningskälla och affärsidé för hemliga anordnare av fas 3 platser, anordnare som låter fas 3are arbeta gratis i deras företag - utan lön och jobbskatteavdrag - men där de själva förutom vinsten får 5000 kr skattefritt i bidrag för varje fas 3are!

Om de inte har arbetsuppgifter tar många av dessa anordnare in fas 3are för förvaring, en billig byggnad där de får sitta av tiden med en enda uppgift, att söka arbete, eller ha kaffesamkväm.

Jag garanterar att dessa fas 3are inte önskar sig vara behövda av dessa anordnare men tvingas till detta av alliansens arbetsmarknadspolitik. De får ingen hjälp till arbete på öppna marknaden och deras egna jobbsökerier leder ingenstans då de inte får hjälp eller har kontakter på arbetsmarknaden som unga eller förlorat detta som äldre.

Så svaret på om alla vill vara behövda är nej, självklart inte som fas 3are!

Skulle DU - ledarskribent på SVD - vilja vara fas 3are?!

Man ska inte ironisera över de utsattas situation, det räcker med en iskall regering som hånar dessa utan att media tar vid och ökar detta ironiserande och fördomskapande!