Google

Translate blog

söndag 30 mars 2014

Arbetsförmedlingens omorganisation från kontaktskapande mellan arbetssökande o arbetsgivare till i första hand en kontrollorganisation av arbetssökandes rätt till ekonomiskt stöd visar sig nu.Citat: Färre arbetslösa hos Arbetsförmedlingen hittar ett jobb nu än under första halvan av 2000-talet. Slut citat.

Citatet är taget från tidningen Arbetet där en rad av lätt identifierade misslyckanden av alliansens arbetsmarknadspolitik radas upp.

75-dagarsregeln vilken alliansen införde för att deltidsarbetande skulle tvingas att söka heltidsjobb istället för att utan gräns i tid stämpla upp till heltid. En reform som gjorde det totalt olönsamt att söka deltidsarbete och tvingade människor att stämpla på heltid istället för att arbeta och stämpla på halvtid vardera. Men tidsgränser har varit en dumhet från alliansen i fler sammanhang utförsäkringen av sjuka är ytterligare ett misslyckande, mänskligt och samhällsekonomiskt.

Tidigare skrev unga som söker arbete för första gången in sig på arbetsförmedlingen och fick en låg ersättning per månad, numera får de ingenting och skriver inte in sig som arbetssökande. Det blir meningslöst, de lever på sina föräldrar istället i de flesta fall. En stor dold arbetslöshet finns här.

De enda som ökat är nystartsjobb m.m. bidragsjobb.

Citat: Antalet bidragsjobb ökade med 35 000 mellan första och andra halvan av 2000-talet. I genomsnitt hade 118 000 jobb med bidrag till lönen 2010-2012 jämfört med 83 000 under åren 2003-2005.

Den främsta förklaringen är nystartsjobben, som infördes 2007. Enligt IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, tränger 63 procent av nystartsjobben undan vanliga jobb utan statliga bidrag. Slut citat.

Detta under en tid då alliansen skrikit ut sitt hat mot bidrag har de utan tanke skapat en hop av tusentals bidragsjobb istället för riktiga arbeten med avtalsenlig lön.

 

Men för att inte vara motsägelsefull har de skapat en ordskillnad mellan bidrag till arbetslösa och sjuka och arbetsgivare som får bidrag till nystartsjobb, särskilt anställningsstöd, m.fl. stöd och naturligtvis alliansens käpphäst fas 3, där anordnare som tar emot dessa fas 3are får 5000 kr i månaden skattefritt i bidrag plus att de i många fall med arbetsförmedlingens stöd kan använda fas 3are som ordinarie arbetskraft utan lön.

Ja, skillnaden är att om pengarna går till arbetsgivare kallas bidragen ”stöd” och ses som accepterade, medan om de går till arbetslösa ska kallas för ”bidrag” och  bedömas som något skambelagt. Därför är a-kassan idag lägre än 2002.

Därför trodde sig alliansen ha löst riksdagens beslut att stoppa anvisningarna till fas 3 genom att ändra namnet fas 3 till sysselsättningsfasen vilket inte ansågs ha lika negativ klang som fas 3.

Men det misslyckades, få kallar fas 3 ”sysselsättningsfasen” idag mer än arbetsförmedlingen, vilken fått order om detta.

Få kallar bidrag till arbetsgivare för stöd mer än arbetsförmedlingen, vilken fått order om detta.