Google

Translate blog

måndag 31 mars 2014

Folkpartiet bör skämmas för sitt samarbete med Moderaterna och därmed behandlingen av arbetslösa och sjuka, de ska absolut inte vara med i en ev. rödgrön regering, de ska skämmas för sin tid i alliansens skräckregim.
Citat: Folkpartiledaren Jan Björklund avvisar intern krav på att öppna dörren för ett samarbete med Socialdemokraterna efter valet. ”Det är inte aktuellt”, säger han till DN. Slut citat.

Nej, så länge vi har enbart två partier eller block i politiken ska inte något parti plötsligt byta block efter en valförlust.

Det vore som om Folkpartiet plötsligt skulle förändra sin moderatvänlighet och ståndpunkt att segregera och skapa utanförskap. Att sluta misshandla sjuka och arbetslösa ekonomiskt och säga upp all krass egoism under allians-åren för att plötsligt förändra sig till motsatsen för nöjet att ingå i en ny regering.

Hade det varit innan allianstiden, då partierna kämpade vart och ett för att efter ett val kunna ingå i regeringsalternativ av skilda slag hade det varit annorlunda. Men idag är Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna lydpartier till Moderaterna och deras hemska ideologi.

Då ska inte Folkpartiet eller något av de andra lydpartierna ingå i en regering som är motsatsen till moderaternas fålla.

Därför är Jan Björklunds ställningstagande helt klart ett sätt att ha tagit ansvar för det alliansen ställt till med och ställer till med av oempati och utanförskapande ekonomiskt för de utstötta, de arbetslösa och utförsäkrade.

OBS i alliansens värld innebär utanförskap att inte vara arbetssökande, i min värld att få det allt sämre ekonomiskt genom alliansens politik.