Google

Translate blog

tisdag 1 april 2014

Ytterligare vallockelser från alliansen, men att barngrupperna skulle minska har varit valpropaganda i sedan 1970-talet.Citat: 125 miljoner kronor om året öronmärks för att kommunerna ska minska barngruppernas storlek, --- Förskolelärarutbildningen byggs också ut med 800 platser om året. Slut citat.

Sedan rekordåren på 1970-talet, då det fanns pengar i samhället till nästan allt, har barngrupperna ökat och löftena vid valen alltid varit att barngrupperna ska minska.

Ibland har det blivit så under en tid efter valen men snart har grupperna ökat igen.

Gammalt valfläsk återkommer val efter val - förverkligas ibland - men snart kommer larmsignaler om att det inget blev av det eller att grupperna åter blivit för stora.

Att det går att återkomma valrörelse efter valrörelse med samma sak, andra saker är att satsa på vården, beror på att nya valberättigade kommer till som inget kan om föregående valkampanjer genom åren och därför tror på kampanjer av detta slag.

Allt går igen. Inget är nytt, förutom att vi har en regim som medvetet sprider fördomar om arbetslösa och sjuka och vägrar hårdnackat att förstå att även dessa grupper behöver standardhöjning och inte tvärtom.

Alliansen är  en regim som mig veterligen inte sedan adelsståndet hade makten i Sverige förändrat skattetrycket  till satt de sämst ställda ska betala medan de bäst ställda ska bettala minst.

Adeln var då skattebefriad medan fattiga bönder och andra, drängar m.m., snällt fick betala skatt. Idag betalar de arbetslösa, sjuka och pensionerade mer i skatt procentuellt än den med en anställning.

Varför det blivit så är inget annat än en omfördelning av inkomst till förmån för de med arbete målet är att segregera svenska folket och den vägen få en låglöneklass.