Google

Translate blog

onsdag 2 april 2014

Kontroll-Sverige accelererar, arbetsförmedlingen ska på statens uppdrag se om man kan ta in jobbsökerirapporter två gånger i månaden istället för en som nu. Detta är alliansens lösning på arbetsmarknadspolitiken. Kontroll.Citat: Regeringen vill veta om det går att avkräva de arbetslösa två rapporter i månaden – trots stora inkörningsproblem med en rapport i månaden. Slut citat.

Detta är med andra ord alliansens arbetsmarknadspolitik. Att överbelasta arbetsförmedlingarna med kontrolluppgifter för att försöka få arbetslösa att söka än fler arbeten, och om de inte gör detta så utesluts de från a-kassa m.m.

Kan en arbetsmarknadspolitik drivas på enklare vis? Lägga över ansvaret för arbetslösheten på arbetsförmedlingens kunder, de arbetssökande, och använda arbetsförmedlingen till ett kontrollorgan med syfte att se till att arbetssökande söker allt mer arbeten!

Resultatet blir högre och högre långtidsarbetslöshet. Detta då dessa behöver hjälp till att hitta kontakter på arbetsmarknaden och arbetsförmedlare som pushar på arbetsgivare att anställa arbetssökande.

Något som inte sker idag och därför ökar på arbetslösas antal i fas 3 exempelvis.

Citat: Arbetsförmedlarna hinner inte med ens i dag när kravet är en rapport i månaden. På arbetsförmedlingen i Västra Frölunda har flera handläggare 250 arbetslösa eller fler på sin lott.

Aktivitetsrapporten ska följas upp med ett timslångt samtal. Då går det åt 250 timmar eller mer varje månad. En heltidsanställd jobbar drygt 170 timmar i månaden. Slut citat.

Alliansens misslyckande och försök att vältra över ansvaret av arbetslösheten på de arbetssökande själva får arbetsförmedlingen att kollapsa under sina uppgifter, vilka inte är att förmedla arbeten idag utan i första hand kontrollera arbetssökerirapporter från arbetssökande och utdela repressalier om dessa inte kommer in.