Google

Translate blog

torsdag 3 april 2014

Även alliansen förstår att de rödgrönas förslag är de rätta och knycker deras förslag på löpande band för att locka tillbaks de som röstat fram deras jobbskatteavdragspolitik. Men det finns en gräns.Citat: alla partier nu lägger förslag om minskade skolklasser är inte konstigt. Det är en populär åtgärd bland väljarna. Slut citat.

Först ut med detta var de rödröna denna nya valrörelse. När väl alliansen upptäckte att det var en fråga av popularitet även i privatskolornas och avregleringens Sverige, där riskkapitalister kan tjäna pengar på skolverksamhet och när pengaflödet minskar beslutas för konkurs, tog alliansen beslutet att även de skulle gå till val med minskade skolklasser som valpropaganda. På det viset hoppas de att de rödgrönas fördel ska minska i vallöftesretorik.


Alliansen kämpar med alla medel för att minska de rödgrönas försprång i valet och ger fler och fler löften som redan socialdemokraterna gett för att ta igen det som kan vinnas tillbaks.

Citat: alla elever ska få gratis läxhjälp. Det är därmed fjärde gången på kort tid som regeringen kommer med förslag som Socialdemokraterna redan lagt. Slut citat.

Sedan är det en annan sak om löftena realiseras efter valet, många återkommer varje valrörelse. Minskade klasser som ibland blir detta men som av besparingsskäl i kommunerna snart blir större igen. Löften inom skolan blir sällan mer än luftslott sedan statens ansvar för skolorna blev besparingsivriga kommuner.

Kan alliansen knycka fler av de rödgrönas löften? Säkert. Med några undantag, då det inte skulle göra alliansens åttaåriga politik trovärdig om så skedde. Aldrig skulle alliansen gå till val med att stoppa utförsäkringen. Aldrig med att återställa a-kassan. Aldrig med att stoppa idiotreformen fas 3. Aldrig med att stoppa segregationen skattemässigt mellan arbetslösa och arbetstagare. Aldrig med att stoppa utanförskapandet av sjukas och arbetslösas möjlighet att ekonomiskt kunna konsumera mer än livsuppehållandet eller socialbidragets storlek.