Google

Translate blog

fredag 4 april 2014

I moderaternas Sverige är sjuka och vårdtagare en inkomstkälla och vinstmaskin för privata riskkapitalister. Helt normalt i alliansens Sverige.Kanske dessa företag önskar sig än fler sjuka och högre kostnader för sjuka som söker vård. Kanske de låter den som betalar lite extra komma före i vårdkön.

Inte vet jag och inte ska jag veta det om så sker.

Citat: För fem år sedan avknoppades fem vårdcentraler av det moderatledda landstinget i Stockholm.  --- Mottagningarna såldes till värdet av sina inventarier och kunde därmed köpas för en spottstyver i sammanhanget av de nya ägarna. Slut citat.

Den billigaste gick för 290,000 kr den dyraste för 1,4 millioner. I köpet ingick alla inventarier.

Den billigaste. Citerar: Den köptes av fyra läkare för 285 000 kronor 2007. Till dags dato har ägarna kunnat göra aktieutdelningar på sammanlagt 5,6 miljoner kronor – det vill säga nästan 20 gånger så mycket som ursprungspriset för mottagningen. Slut citat.

Övriga fyra gick och går också med vinst. Då frågar man sig, hade det inte varit mer lönande för skattebetalarna att ha behållit dessa inrättningar?

Självklart hade det varit så. Men alliansen, och då med det parti som sätter spelreglerna - moderaterna - förändrar inte samhället för att staten ska få mer pengar och därmed kunna fördela pengar utefter behov och utjämning av livschanser och ekonomi, utan enbart enligt ideologi. Privatföretagande utlokalisering och gynnandet av de som klarat sig bäst i samhället. De som haft turen att ha kontakter och därmed få ett arbete och en inkomst.

De för tillfället friska och de som tänker kortsiktigt och egoistiskt.

När vaknar svenska folket?!

Majoriteten för minoritets behandling ekonomiskt i Sverige av idag. Ett Sverige där skatteuttag inte längre sker efter bärkraft och inkomst av medel från arbete eller a-kassa m.m. utan efter om en person har en anställning eller inte.

Och då efter den tokiga idén att de med arbete och inkomst behöver skattesänkningar mer än de som haft samma usla a-kassa - minus 15 % - sedan 2002!

En heltokig politik som inte sett ut på detta vis sedan vi hade ett adelsvälde i Sverige, där dessa slapp inkomstskatt  och där fattiga såldes till de som tog minst stöd från kommunen för att ta emot dessa som arbetskraft.

Här finns även likheter med dagens anordnare av fas 3 platser, de får en summa för varje fas 3are de kan försvara eller använda som arbetskraft.

Summan är 5000 kr i bidrag per månad skattefritt för varje förvaringsobjekt och för att inte visa vilka dessa kalla anordnare är så ska de hållas hemliga så gott det går för att inte reta upp seriösa företagare!