Google

Translate blog

söndag 6 april 2014

Fas 3 - en lukrativ ny arbetsmarknad - vilken är alliansens stolthet!
Citat: På 20 år har ökat lönerna med 50 procent. Ersättningen till sjuka och arbetslösa har i stort sett legat stilla --- Trots att löntagarna numera har det mycket bättre än sjuka och arbetslösa, har samhällets urholkade stöd pressat tillbaka löneutvecklingen. Gränsen för när det lönar sig att arbeta går vid en allt lägre lön

--- Överhuvudtaget har arbetslösa drabbats hårdare än andra som behöver samhällets stöd. A-kassan har inte höjts sedan 2002. Om a-kassan hade hängt med lönerna skulle taket i a-kassan vara 1 116 i stället för 680 kronor. Slut citat.

Kommer alliansen att låta denna usla utveckling för arbetssökande fortsätta?

Mitt svar är att det kommer de garanterat att göra. Ingen hänsyn tas till de utan arbete, inget görs för de långtidsarbetslösa - mer än att dessa krävs visa att de söker jobb. Jobb de skulle sökt och sökte i stort antal när de en gång blev arbetslösa, men liksom nu inte fick någon hjälp av arbetsföremedlingen för  kontakt med en arbetsgivare eller att någon arbetsförmedlare hjälpte till med att övertala en arbetsgivare.

Tiden gick istället till meningslöst eget jobbsökande och slutade i fas 3 för majoriteten där en anordnare istället fick betalt för att förvara den nu långtidsarbetslösa, i en åtgärd där denne skulle göra ordinarie arbetsuppgifter utan lön medan anordnaren fick gratis arbetskraft plus 5000 kr i bidrag skattefritt i månaden, för besväret att förvara och kontrollera den arbetslösa!

Där lycksökare blev anordnare av fas 3 platser fick den arbetslösa sitta av tiden under tak på en stol i en lokal och inte göra något speciellt.

Samtidigt skulle de efter hand lämna in en jobbsökarrapport varje månad, sedan var det inte mer med det. A-kassan - om de hade detta och inte socialbidrag - sänktes år för år i köp och konsumtionsvärde och alliansen regerade vidare, stolta över att ha fått mandat att låsa in långtidsarbetslösa och att ha konstruerat en ny lukrativ arbetsmarknad - förvaring av fas 3are.