Google

Translate blog

tisdag 8 april 2014

Nya Moderaterna, ett totalt misslyckande för Sverige som ett land för alla.
Citat: De Nya Moderaterna var ett mycket mer intressant politiskt projekt än så. Men detta politiska projekt har misslyckats. Slut citat.

Misslyckandet består i bland annat följande: avregleringen av apoteksmonopolet, privatisering av skolor, privatisering av vård och tågavregleringen.

Övrigt är tillåtelse av fri arbetskraftsinvandring, inklusive tiggare, fastän vi har en egen otroligt stor arbetslöshet. Samhället tillåter fri arbetskraftsinvandring fast svenskar i stort antal går arbetslösa. Inte bara arbetslösa, utan många placeras i cirkusen fas 3, där anordnare av fas 3 platser tillåts att förvara fas 3are (långtidsarbetslösa) och få betalt för detta. Ibland som förvaringsobjekt, ibland utnyttjas dessa arma själar som gratis arbetskraft men likväl får anordnaren 5000 kr i bidrag skattefritt för varje långtidsarbetslös de förvarar. Avskyn för detta finns och därför är dessa förvaringsplatser hemliga för att de inte ska riskera att utsättas för hatkampanjer.

Detta är en av de värsta reformer någon regim i modern tid genomfört och med alla medel önskar behålla!

A-kassan har sänkts i köpvärde och ska fortsätta sänkas tills alla arbetssökande tvingas leva upp sina ev. tillgångar, anledningen till detta är att alliansen då tror att många får arbete för att slippa detta! Hur det går ihop vet jag inte.

Men tron är att arbetsgivare behöver fler arbetare om dessa erbjuder sig att arbeta för en lön under kollektivavtal. Redan idag tvingas fas 3are till detta och även många av de som arbetskraftsinvandrar, men fler lågavlönade vill alliansen ha för att spara in offentliga medel och införa fler skattesänkningar.

Vård ska fler o fler få betala för ur egen ficka, den som inte kan ska få hamna i vårdköer och få en bassjukvård, inget annat. Kan du inte betala riskerar du livet är moderaternas propå och med detta tror de att fler tigger sig till en låg inkomst för att överleva.

”Nya moderaterna” med svans av övriga små borgerliga partier har misslycktas totalt med att behålla ett samhälle för alla där alla räknas mer än som arbetssökande. Trygghet och solidaritet med de svaga existerar inte längre.

Kan dess drumlar likväl få majoritet vid valet 2014?

Ja, säkert, så länge merparten av svenska folket är anställda och konsumenter så lockas de av nya jobbskatteavdrag utöver avtalsenliga lönehöjningar. Merparten är även tillräckligt friska och kan i nödfall idag betala för privat vård.

Ett fiasko av solidaritet och omtanke ses av de flesta idag tyvärr som ett bra alternativ, då själviskhet och egoism i det postmoderna är ledstjärnan i mottot satsa på dig själv, förverkliga dina drömmar.

De som misslyckas eller inte gör ett försök ses som misslyckade och räkans inte.