Google

Translate blog

onsdag 9 april 2014

Kollektivavtalet ersatt av egna orättvisa medarbetarsamtal och inget för arbetslösa medlemmar. Enbart en usel a-kassa finns för dessa.Förr var det förhandlingar av lokal karaktär där alla ingick och själva slapp förhandla om sin lön. Det var bara på arbetsplatser där kollektivavtal inte fanns som arbetstagaren själv fick förhandla och oftast blev det på dessa arbetsplatser en lägre lönenivå än på arbetsplatser där kollektivavtal fanns.

Idag är det medarbetarsamtal som gäller på många platser. Med resultat att den som inte kan prata för sig själv och inte berättar om vad denne gör eller hur o inte skryter om sig själv utan kanske till och med nedvärderar sig själv genom att säga att det är inget märkvärdigt jag gör, riskerar en låg lönehöjning eller ingen lönehöjning alls.

Medan den som har talets gåva kan få arbetsgivaren att öppna plånboken, fast denne pratmakare kanske är just inget annat än pratsam och duktig på att socialt bli populär.

Det finns även risk att en arbetsgivare som hyser agg mot en anställd av privata skäl håller igen dennes löneutveckling.

Jag påstår att medarbetarsamtal och individuella lönesamtal är av ondo. Det gynnar vissa men missgynnar andra. Det finns ingen rättvisa i dessa, de är enbart ett sätt för facken att slippa ansvar och stridigheter.

Citat: Hur ser framtiden för kollektivavtalet ut?

– Jag tror att den är ganska ljus. Hela världen börjar snegla på de svenska kollektivavtalen för att se hur vi egentligen har burit oss åt för att klara av att ha en lugn arbetsmarknad med arbetsfred. Slut citat.

Ett sätt att få lugn på arbetsmarknaden. Få strejker ses idag. Arbetslösa medlemmar betalar i stort antal fortfarande solidariskt sin fackavgift men har ingen nytta av detta, mer än för de kollektiva försäkringarna. De får inte ett öre i bättre köpkraft. Facken har utan demonstrationer eller större högljuddhet låtit jobbskatteavdrag och sänkt a-kassa plus fas 3 konstrueras och segregera de arbetslösa medlemmarna ekonomiskt.

Det har även funnits arbetsägda inrättningar och vad jag läst även fack som utnyttjat arbetslösa medlemmar inom fas 3. ABF har utnyttjat fas 3 systemet som ett exempel.

Nog bör arbetarrörelsen åter bli en rörelse för alla - inte bara för de som har ett arbete och har talets gåva!