Google

Translate blog

torsdag 10 april 2014

Alliansens kaosskapande inom vård o omsorg har visat sig många gånger. Nu visas det även på en privat förskola.Kaosskapande blir det alltid om privata företag ska komma in på vård o omsorg. De driver företag för att maximera sin vinst likt de alltid gjort inom tillverkningsindustrin.

Men vård och omsorg inklusive skola är ingen, eller borde inte vara, en industri där vinstmaximering är ledstjärnan.

Alliansens otroliga dumheter i ideologi drabbar inte bara arbetslösa och sjuka utan även barnen.

Citat: Hälsans förskola ger barnen vatten och knäckebröd till frukost. Föräldrar vittnar om lite personal och såriga små rumpor efter blöta blöjor. Slut citat.

Det finns idag åtta förskolor inom denna koncern. Föräldrar har fått handla mat själva till sina barn för att de ska slippa leva på vatten och hårt bröd.  De barn som inte har tänder ännu får tugga med gommen på denna förskoleverksamhet. Allt med syfte att spara och tjäna pengar på verksamheten .

Men inget säger annat än föräldrar som lämnar sina barn på denna anstalt, som jag vill kalla det, ändock får betala lika hög avgift för sina barns förvaring som de föräldrar vilka har sina barn på en kommunal förskola där man serverar mat och inte gamla tiders fängelsekost vatten o bröd.

Nog borde alliansens egna barn hamna här, då skulle kanske även dessa fartblinda privatiseringsivrare vakna till verkligheten.


Stäng denna koncern med penningsamlare till ägare som driver dessa förskolor som pengakista för egoistiska syften. Jag tror inte ett ögonblick på att dess ägare själv skulle acceptera att dennes barn skulle leva på vatten o bröd och betala för detta. Om nu denne och dess styrelsemedlemmar i förskolekoncernen är föräldrar, troligen är ingen av dessa det utan enbart lycksökare inom en som de ser det lönsam bransch.

Hur de trodde de skulle kunna fortsätta med sin institutionsliknande verksamhet utan att media fick veta detta är dock en gåta. Vi lever inte idag i institutionernas tid under första hälften av 1900-talet, då ingen reagerade på om barn for illa på institutioner, utan då larm kom sopades det under mattan.