Google

Translate blog

fredag 11 april 2014

Arbetsförmedlingen är överbelastad, då kommer besparingsförslag av personal. Alliansen är otrolig med sina dumheter och motsägelser.Citat: 1 000 jobb ska bort på Arbetsförmedlingen på två år. Antalet anställda ska minska från 13 200 till 12 200. Drygt hälften av jobben försvann 2013. Resten ska bort i år. Slut citat.

Detta anser den tokiga arbetsmarknadspolitiken med minister Elisabeth Svantesson i spetsen att det är möjligt att göra på en arbetsförmedling som redan nu inte klarar av sina uppgifter!

Detta ser denne kvinna som möjligt efter att förmedlingen fått i uppdrag att kolla nära en halv million arbetssökande så de varje månad sänder in jobbsökarrapporter och även ska kalla in varje arbetssökande till ett samtal varje månad…

Det är inte skrattretande, det är kusligt att veta att vi har en arbetsmarknadsminister som inte kan förstå verkligheten.

Ökningen av de långtidsarbetslösa är katastrofal och kraven är nu att arbetsförmedlingen ska satsa mer på denna grupps behov samtidigt som besparingskrav gör detta omöjligt.

Redan idag vet jag att det finns fas 3are som inte träffat en arbetsförmedlare på flera år. De har enbart varje gång deras anvisning gått ut fått sig hemskickad en ny vart eller tidigare vartannat år sedan 2009.

Arbetsförmedlingen klarar inte sitt nuvarande uppdrag, likväl ska det sparas på personal!

Elisabeth Svantessons ord, citat: – Mycket av den administration som sker på Arbetsförmedlingen är inte ett resultat av politiska beslut. Det är ett resultat av Arbetsförmedlingens egen styrning, Slut citat.

Jag misstänker att hon här menar att arbetsförmedlare på vissa kontor fortfarande, som för länge sedan, använder sin tid till att skapa kontakter med arbetsplatser för att få ut arbetssökande i jobb istället för att koncentrera sig på att kontrollera det regeringen önskar, kontroll av insända jobbsökarrapporter från arbetslösa.

Detta ska de inte göra, då det anses att detta sökande ska den arbetssökande själv göra, inte en förmedlare. De kontakter denne ska söka enligt regeringen är enbart att hitta anordnare av fas 3 platser - inget annat.