Google

Translate blog

lördag 12 april 2014

Alliansens lösning på bostadsbristen är att låta villaägare bygga friggebodar att hyra ut som bostäder. Långtidsarbetslöhetens lösning fas 3.Citat: Under loppet av kanske tio år har ­utvecklingen gått från bekymrande till katastrofal. Hemlösheten har ökat ­dramatiskt bland personer vars enda problem är att de inte har ett fast jobb – vilket allt färre unga har --- Sverige har klarat sig på att det byggdes många hyreslägenheter under miljonprogramsprojektet och på 1980-talets slut

Nu har verkligheten kommit ikapp. ­Bostadsbristen börjar bli ett allt större hinder för jobb och tillväxt. Moderaterna verkar till slut ha insett att omvandlingen av hyresrätter till ­bostadsrätter – som de gjort allt för att heja på – har gjort det ännu svårare för unga. Slut citat.

Den usla bostadspolitiken vilken som mål även den har att de som inte har arbete inte heller ska ha råd att bo visar sig nu med full kraft. De som får arbete i bostadsbristens Stockholm kan ex inte ta dessa om de kommer från småorter utanför stan och bor hos föräldrarna, då de vägrar bo i tunnelbanan eller under någon bro, innan de anses få möjlighet att stå i aktiv bostadskö. Undantag är naturligtvis de som har föräldrar vilka kan köpa dem en bostadsrätt.

Detta ansåg alliansen att föräldrar i allmänhet kan om de har arbete.

De utan bryr man sig inte om. Men nu har alliansen förstått att unga kanske likväl ska få möjlighet att bo där de kan få praktik eller till och med ett arbete.

Därför kommer nu en ny möjlighet vilken likt fas 3 kan ge de med kapital en ny inkomstkälla.

De med tomt kan nu bygga någon Friggebod av lite större slag och det blir även möjlighet att hyra ut denna som bostad.


Citat: --- Det ska inte krävas något bygglov, bara en bygganmälan till kommunen. Den maximala höjden på husets nock höjs från 3 meter till 4 meter.

Men så länge den inte ligger för nära tomtgränsen, har grannarna inte så mycket att säga till om.

--- Nu ska den bli 25 kvadrat och tillåten att bo i året om. Slut citat.

Därmed anser alliansen att de utan att behöva göra så mycket själva löst framtidens bostadsmarknad!

Man kan se som synonymt med långtidsarbetslösheten här har alliansen sett lösningen som fas 3.