Google

Translate blog

söndag 13 april 2014

En skrämmande o iskall politik där försäkringskassan är den dömande och underlydande har fått många att tro att försäkringskassan är en myndighet som har makt.
Missuppfatta nu inte. Visst har försäkringskassan makt. Men den har utgetts av staten och reglerna för hur denna ska se ut är genom direkt ordergivning av staten.

Man kan jämföra med polisen. Denna har makt men kan inte gå utanför de befogenheter som staten bestämt. Domstolarna har likaså makt att döma men de måste följa lagar och paragrafer.

Men likt försäkringskassan och även arbetsförmedlingen är staten den som är den egentliga makten men inte den som allmänheten dömer när de ser något upprörande i deras arbeten. Nej, det är myndigheten vilken enbart agerar enligt reglerna i de flesta fall. Så det är regler skapade av staten som får handläggare att förstöra i många fall oskyldiga människors liv.

Citat: När socialförsäkringarna inte fungerar lägger medierna skulden på Försäkringskassan, medan ansvariga politiker slipper lindrigt undan. Endast 19 procent av den kritik som medierna förmedlar riktar sig mot den politiska nivån. Slut citat.

Då nästan all press är borgerlig vill denna inte klaga på regeringens politik utan istället uppförstorar de en enskild handläggares agerande när det visar på orimlig och omänsklig lagstiftning.

Den press eller den media som avslöjar regelsystemens omänsklighet ses av många som vänsteridéer och får mycket liten uppmärksamhet.

Vi lever idag tyvärr i början av ett nytt samhälle, ett samhälle och ett Europa med en utveckling åt samma håll som Europa hade i mitten av 1930-talet.