Google

Translate blog

måndag 14 april 2014

Fas 3 are räknar Alliansen som ickearbetslösa i statistiken, vilket innebär att arbete inte lönar sig.Det finns människor som ses som icke arbetslösa utan istället som sysselsatta men likväl inte får jobbskatteavdrag eller lön.


Citat Man hamnar i Fas 3 när man varit i Jobb- och utvecklingsgarantin 450 dagar. Fas 3-anordnaren får 225 kr/dag för varje person de har inskrivna. Det motsvarar ca 5 000 kr/mån.

Det finns många exempel på Fas 3-anordnare som har som affärsidé att tjäna pengar på att förvara långtidsarbetslösa, och en del av dem tar ut miljoner i vinster och löner varje år. En Fas 3-plats kan man ha i högst två år hos samma anordnare, sedan måste man byta. Den som går i Fas 3 får ingen lön, utan det är endast ordinarie arbetslöshetsersättning som utgår, oavsett vad man utför för sysslor.

Anmärkningsvärt är att när man är arbetslös och går i Fas 3 så räknas man inte in i arbetslöshetsstatistiken, utan istället i statistiken för sysselsatta.  Därmed ingår man alltså i gruppen som har riktiga arbeten! Och därmed undantas de som går i Fas 3 från de så kallade öppet arbetslösa. I praktiken betyder det att för varje arbetslös person som går in i Fas 3 så ökar sysselsättningen i landet och arbetslösheten minskar, enligt statistiken. Slut citat.

Hur förstår man detta? Alliansens siffertrixande och kusliga ideologi av oempati och egosim, fördomsskapande och utanförskapande är en skam för ett Sverige i vår tid.